Aktuality

4. 6. 2021
INFORMATIVNÍ SCHŮZKA

schuzka17. 5. 2021
Provoz tělocvičny školy bude obnoven

Provoz tělocvičny školy bude obnoven od 1. 6. 2021.

Rozpis jednotlivých skupin zůstává nezměněn.
7.6. 2021 Mgr. Petra Kopecká
Geopark v areálu školy

V loňském školním roce jsme započali myšlenku založit geopark, který by sloužil k praktickému doplnění teoretických znalostí výuky mineralogie, petrologie a geologie. Geopark jsme mohli vybudovat díky poskytnutým financím zřizovatele školy a také díky vstřícnosti ředitelů kamenolomů a firem, které jsme oslovili.


14.5. 2021 Mgr. Petra Kopecká
Švédsko v podání Anežky Hamerníkové

Při hodině zeměpisu se jednoho referátu ujala Anežka H. (8.A), která vytvořila nejen perfektní prezentaci pro online výuku, ale vytvořila doma i plakát z fotografií a zážitků, které sama prožila s rodinou na dovolené ve Švédsku.


25.4. 2021 Mgr. A. Segizbaeva
Pozvi zvíře na oběd

Ráda bych Vás chtěla informovat o akci, na které jsme se společně domluvili se žáky 5.B na online hodině přírodovědy. Tato doba není, nebyla a nejspíš ani nebude lehká pro nikoho z nás, pro všechny je to dlouhé a náročné, a proto mě napadlo přispět malou dávkou pro někoho, kdo bohužel nemůže nijak vyslovit svůj názor či přispět do vínku.


23.4. 2021 Mgr. Karel Divoký
Fyzikální pokusy při domácí výuce v 7 třídě

Na distanční výuce jsme s malou přestávkou od loňského října. Při hodinách fyziky to pro nás znamená, že nemůžeme plně využívat pokusů, které bychom zkoušeli ve škole. Žáci 7. třídy si proto zkoušejí fyzikální pokusy doma.


23.4. 2021 Mgr. Petra Kopecká
DEN ZEMĚ – VYHODNOCENÍ

Ráda bych touto cestou vyhodnotila práce žáků naší školy (2.st.), kteří se dobrovolně věnovali Dni Země. Celkem mi přišlo 8 prací s různými tématy a různě zpracované. Všechny práce mne zaujaly, ať už grafickým zpracováním, tak vlastním tématem.


16.4. 2021
Ponožková výzva žáků 6. A během distanční výuky

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu.
×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.8.2020

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
24,- Kč
26,- Kč
29,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ od 1.9.2020
cizí strávníci
33,- Kč
39,- Kč
62,- Kč
67,- Kč

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​