prazdniny
Přejeme všem rodičům, žákům a zaměstnancům pěkné prázdniny.

Aktuality

30. 6. 2020 Mgr. Kateřina Vondrová
Informace pro přihlašování dětí do školní družiny

Ve školním roce 2020/2021 je na 1. stupni naší školy zapsáno 185 žáků, kapacita školní družiny je 130 žáků.Z tohoto důvodu budou při přijímání dětí do ŠD zohledněna tato kritéria:

  1. přijímáni budou žáci 1. – 4. tříd
  2. při překročení kapacity budou přednostně přijati mladší žáci, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a toto doloží potvrzením o zaměstnání
  3. žáci 5. ročníku nebudou do ŠD přijímáni

Žák bude navštěvovat ŠD teprve po odevzdání zápisového lístku. Zápisové lístky odevzdávejte řádně vyplněné (čas odchodu a jmenovitě osoby, které dítě vyzvednou) vychovatelkám ŠD nebo třídním učitelkám. Děti přihlašujte včas, nejpozději do 3. 9. 2020. O přijetí do ŠD rozhodne ředitelka školy.


17. 6. 2020
Upozornění pro strávníky

Od 01.09.2020 bude vyžadována úhrada stravného bezhotovostně převodem z účtu.

Hotovostní platby budou povoleny pouze ve výjimečných případech.


15.6. 2020
Nový ceník obědů od 1.8.2020

Nový ceník obědů pro dospělé od 1.8.2020

30.6. 2020 Učitelé ZŠ T. G. Masaryka
Devítka na konci roku

Devět let školní docházky uteklo jako voda a naše osmnáctičlenná parta přichází naposledy do školy. Poslední ročník přinesl nejen učení a spoustu zajímavých akcí, ale také podání přihlášek na střední školy, studium k přijímačkám.


×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.8.2020

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
24,- Kč
26,- Kč
29,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ od 1.9.2020
cizí strávníci
33,- Kč
39,- Kč
62,- Kč
67,- Kč

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​