Aktuality

9. 9. 2021
Volby do Školské rady při ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí se uskuteční dne 4. 10. 2021.

Od 13. do 17. 9. 2021 může zákonný zástupce podávat své návrhy buď u třídního učitele, nebo v kanceláři školy, a to vždy se souhlasem navrhovaného. (Formuláře pro podání návrhu obdrží zákonný zástupce u třídního učitele nebo v kanceláři školy).


26. 8. 2021
TĚLOCVIČNA pro veřejnost bude v provozu od 01.10.2021 podle rozvrhu.
×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.8.2020

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
24,- Kč
26,- Kč
29,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ od 1.9.2020
cizí strávníci
33,- Kč
39,- Kč
62,- Kč
67,- Kč

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​