Aktuality

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme účast žákům v těchto kroužcích.

Přihlášku do kroužku naleznete ZDE

Vyplněnou přihlášku odevzdáte vedoucímu kroužku nebo třídnímu učiteli do 30. září. Kroužky jsou bezplatné kromě keramického kroužku, který bude zpoplatněn částkou 300 Kč za pololetí. Vybrané peníze budou použity na materiál a elektrickou energii.

Kroužky budou otevřeny od 1. října.

Nový ceník obědů od 1.9.2022
Základní návod na užívání Bakalářů

26.9. 2022 Mgr. Lenka Vithová
Exkurze za korunovačními klenoty

   15. září se 6. ročníky vydaly na exkurzi do Jindřichova Hradce, aby si zde prohlédly výstavu korunovačních klenotů na Státním zámku v Jindřichově Hradci.
Druhou naší zastávkou byly Krýzovy jesličky – největší pohyblivý betlém na světě. Betlém se nachází v jindřichohradeckém muzeu.


8.9. 2022
Začátek školního roku u nás ve škole

   Začátek školního roku u nás ve škole


×

Naše školní kuchyně od listopadu 2021 představuje dětem i dospělým recepty světových kuchyní.

  Strávníci tak měli možnost poznat kuchyni italskou, bulharskou a slovenskou.

V únoru a březnu proběhne kuchyně francouzská a rakouská.

Všem našim strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ

Dobrou chuť

×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.9.2022

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
30,- Kč
32,- Kč
35,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ
cizí strávníci
38,- Kč
48,- Kč
73,- Kč
78,- Kč

×

Ceník za užívání tělocvičny od 1.10.2022


Zimní období od 1.10. do 30.4. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Letní období od 1.5. do 30.6. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Venkovní tenisový kutr s umělým povrchem :
jednotná cena pro všechny zájemce --,- Kč/hodina

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​