Aktuality


24.6. 2024 Mgr. I. Mráčková
Dějepisná soutěž

   Jak jsme již informovali, žáci 9. ročníku se zúčastnili soutěže “Tajemství vojenského kufříku” o vojenských zahraničních misích, kdy měli za úkol vytvořit příběh ze získaných indicií


24.6. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Krajské kolo Rybářské olympiády

   Ve čtvrtek 13. června 2024 se náš žák Vojtěch Dvořák (8.B) zúčastnil krajského kola 14. ročníku Rybářské olympiády na Střední rybářské škole ve Vodňanech. Účastnilo se 27 žáků převážně z jižních Čech z celkového počtu 754 žáků, kteří prošli školním kolem.


19.6. 2024 Mgr. Z. Zbudilová, Mgr. L. Vithová
Státní oblastní archiv Třeboň

   Sedmé ročníky se 11. 6. 2024 vydaly na návštěvu Státního oblastního archivu v Třeboni. Dozvěděli jsme se, že tento archiv patří do skupiny několika archivů v republice, a je dokonce jeden z největších. S průvodkyní, pracovnicí archivu, paní Marií Kalátovou jsme prošli dlouhé chodby plné listin, map, matričních knih a dalších starých dokumentů.


5.6. 2024 Mgr. K. Vondrová
Memoriál Ferdinanda Bušty

   Dne 23.5. jsme byli na memoriálu Ferdinanda Bušty. Ráno vyrazilo na kemp u pískovny 57 závodníků z naší školy a „realizační tým“. Po příjezdu jsme se zaregistrovali a začaly přípravy na první závod. První vyrazily mladší žákyně. Ve startovním poli 28 dívek se neztratila hlavně Ella Korunková, která obsadila krásné 4 místo


3.6. 2024 Mgr. Z. Zbudilová
Dětský den na 2. stupni

   Ve středu 29. června 2024, poté, co nám v úterý počasí nepřálo, jsme se vypravili na kolech na obvyklé místo – do Kempu Paris, abychom si mohli užít cyklistickou soutěž ke Dni dětí. Deváté ročníky vymyslely tentokrát novou, originální cestu, na které žáci 6. – 9. ročníků plnili různé úkoly .


31.5. 2024 Mgr. I. Mráčková, Mgr. L. Vithová
Výlet 7.A a 7.B do Písku

   7. ročníky vyrazili v pátek 24.5.2024 na společný školní výlet do Písku. Cesta autobusem ubíhala rychle a my byli za chvíli na místě. Nejprve jsme navštívili Prácheňské muzeum, kde jsme se dozvěděli o životě chudého středověkého šlechtice.


24.5. 2024 Mgr. I. Mráčková
Tajemství vojenského kufříku

   Vojenský historický ústav Praha pro zájemce o novodobou historii z řad žáků a studentů připravil k příležitosti 30. výročí samostatné Armády České republiky třetí pokračování úspěšné interaktivní online hry „Tajemství vojenského kufříku“. Tentokrát se hra zaměřila na působení československých a českých vojáků v novodobých zahraničních operacích.


24.5. 2024 Mgr. Z. Zbudilová
Seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“

   V pátek 17. 5. 2024 proběhl na naší škole v rámci předmětu Svět práce – volba povolání seminář s názvem „Najděte klíč ke svému potenciálu“. Konal se pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci nevěděli, jak silná osobnost se před ně postavila, dokud pan ing. Marek Pavlík nezačal mluvit a nestrhl je k naprosté pozornosti.


16.5. 2024 vyučující I. a II. ročníku a také paní vychovatelky
BUM DO MÍČE

   Z brusu nový sportovní zážitek pro naše prvňáky a druháky. Zpocená čela a rychlý tep zažili všichni, kdo byli v úterý 14. 5. ve škole. Na každou aktivitu jiný míč, míček nebo nafouknutý balonek. Celá tělocvična ve škole se chvěla pod náporem namíchaných družstev a radosti.


16.5. 2024 Mgr. I. Mráčková, Mgr. M. Vlasák
Cesta za válečnou historií

   Žáci 8. a 9. ročníku se dne 7. 5. 2024 zúčastnili akce, která jim osvětlila dobu pohnutých událostí 2. světové války u nás. Navštívili Památník Lidice a Terezín. Po základních informacích, které získali při hodinách dějepisu, se mohli na vlastní oči přesvědčit, v jakých podmínkách žili lidé v Terezíně a jaké následky měla tzv. heydrichiáda pro obyvatele Lidic.


26.4. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Den Země na naší škole

   V pondělí 22.4. a v úterý 23.4. proběhlo na naší škole projektové vyučování ke svátku naší planety Země (Den Země = 22.4.) Tento svátek každoročně slavíme a pokaždé si vybereme jiné téma, letos jsme se shodli na tématu „zemědělství“.


25.4. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Rybářská olympiáda

   Nejlepší rybář z naší školy je opět vyhlášen!!! Stal se jím Vojtěch Dvořák z 8.B, který obhájil své prvenství z loňského roku. Letos vědomostními znalostmi nasbíral 97 bodů ze 100!!!


19.4. 2024 Bc. Eliška Šroubová
Soutěž Finanční gramotnost

   V únoru probíhala první část krajského kola soutěže Finanční gramotnost, které se účastnil tým žáků ve složení: Vlastislav Konárek, Sofia Sainerová a Jan Štěpán.


12.4. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Holky v pohybu

   Kondiční cvičení jede dál a holky se kroutí do rytmu písniček jako hadi! Každou naší hodinu se snažíme koncipovat trochu jinak, aby cvičení nebylo monotónní.


8.4. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

   Díky obyvatelům se naše Základní škola T.G.Masaryka Suchdol nad Lužnicí může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,25 t.


27.3. 2024 Učitelé 1. stupně
ROZTANČENÁ ŠKOLA – DĚTI V POHYBU

   V úterý 19. března se žáci prvního stupně zúčastnili akce „Roztančená škola“.


27.3. 2024 Mgr. Petra Kopecká
LB Minerals, s. r. o. v podání Toma N.

   Žijeme v krajině rybníků a mokřadů a také v krajině pískoven. Většina lidí tuší, že se v našem okolí těží písky, které jsou pleistocenními sedimenty řeky Lužnice. My jsme v rámci mineralogie v 9. ročníku narazili na nerost „živec“ a zaměřili jsme se na jeho význam v naší lokalitě.


21.3. 2024 Mgr. I. Mráčková
Filmové představení

   “One life - jeden život” je britský životopisný film, který měli možnost vidět naši žáci 7.-9. roč. v místním kině. Snímek vypráví o Nicholasi Wintonovi, britském makléři a humanitárním pracovníkovi, který neváhal pomáhat lidem v nouzi a kterému se podařilo zachránit 669 převážně židovských dětí těsně před vypuknutím 2. světové války.


21.3. 2024 Mgr. I. Mráčková
Soutěž v AJ - okresní kolo

   Náš žák Dominik Jirava se zúčastnil okresního kola soutěže v AJ, kde reprezentoval naši školu.


5.3. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Výsledky Zeměpisné olympiády – kategorie C

   V lednu se rozjelo školní kolo Zeměpisné olympiády v kategorii C, tj. pro žáky 8. a 9. ročníků. Školního kola se zúčastnili tito žáci: Šimánková K., Slancová V., Nosálová T., Kopecká L., Pišanová A., Urbanová K., Šnokhous M. .


27.2. 2024 pedagogové z I. stupně
Recitační soutěž

   Příprava, urputný trénink, a pak třídní kolo.

Radost z úspěchu a v tu chvíli i nervozita. Postupuji do školního kola!

A je to tady. Diváci, kamarádi z družiny, jsou připraveni. Porota, paní učitelky, na svém místě.


21.2. 2024 učitelé 1.stupně
Karneval

   Dne 31. 1. 2024 se uskutečnil karneval, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně. Za doprovodu hudby si všichni mohli zatancovat a prohlédnout ostatní masky. Stejně jako v minulých letech neměla porota lehký úkol. Musela vybrat tři nejlepší masky z ročníku.


9.2. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Jak to dopadlo s Mladým chemikem?

   23.1.2024 se 3 žákyně z 9.r. zúčastnily regionálního kola chemické soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik (1. kolo = školní, 2. kolo = krajské, 3. kolo = regionální).V regionálním kole soutěžilo již jen 30 nejlepších žáků a z těchto vyšli 4 nejlepší, jež postupují do kola celostátního v Pardubicích. Toto kolo proběhlo na SŠO v Českých Budějovicích, stejně jako kolo krajské.


25.1. 2024 Mgr. Lenka Vithová, Mgr. Karel Divoký
Exkurze do Třeboně

   18.1.2024 se 6. ročníky zúčastnily exkurze do Třeboně. Nejprve jsme se krásnou procházkou kolem Opatovického rybníka podívali do Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny a nejprve si vyzkoušeli práci s mikroskopem a poté jsme si zkusili vypěstovat vlastní řasy na misce s agarem.


24.1. 2024 učitelé z 1. st.
Turnaj ve vybíjené

   Ve středu 17. 1. 2024 se v tělocvičně uskutečnil turnaj smíšených družstev žáků 3. – 5. ročníků. Žáci si aktivně s kamarády utvořili týmy. Každá skupina si zvolila svůj název a kapitána.


15.1. 2024 Mgr. Petra Kopecká
Kondiční cvičení

   Pokud možno, tak každou středu se schází parta několika žákyň z 5. a 6. ročníku, abychom si společně daly trochu do těla. Naše cvičení koncipujeme podle toho, co nás baví a obměňujeme ho. Někdy si dáme aerobikovou sestavu, někdy taneční sestavu, někdy „kruháč“ (posilování různých partií těla).


20.12. 2023
Tradiční zpívání u stromečku v podání druhého stupně.

   Opět jsme se sešli v jídelně naší školy, zazpívali jsme si koledy, vánoční písně a poslechli si pěkné veršovánky.


20.12. 2023 Mgr. Iva Mračková, Bc. Eliška Šroubová
Předvánoční výlet

   Žáci 7.A a 7.B se v pátek 15. 12. vydali do předvánoční Prahy, aby spojili příjemné s užitečným. Nejdříve navštívili Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského, seznámili se s jejím fungováním a absolvovali program “Jak se chránit na sociálních sítích”.


20.12. 2023 Mgr. Iva Mračková
Dějepisná olympiáda

   Poslední listopadový den se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 8 žáků (všichni z 9. roč.). Tematické zaměření letošního ročníku znělo: “Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”


15.12. 2023 Mgr. Pavlína Ellis
Exkurze do Poslanecké sněmovny

   V pátek 1. prosince se 8.A vydala na exkurzi do Poslanecké sněmovny. Prošli jsme zasněženou Prahou do Sněmovní ulice, kde jsme po pár úvodních slovech nejdříve navštívili galerii hostů, odkud jsme sledovali konání schůze Poslanecké sněmovny.


8.12. 2023 Mgr. Hana Chlapcová
TGM ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST A BUDOUCNOST

   Již tradičně se ZŠ TGM V Suchdole nad Lužnicí zúčastnila literární soutěže vypisované Masarykovým demokratickým hnutím. Žákyně 9. B Veronika Slancová a dnes již student Střední školy polytechnické v Českých Budějovicích Ondřej Škurek zpracovali zajímavé téma s názvem

Od koní vraných ke koním pod černou kapotou


20.11. 2023 Mgr. P. Kopecká
A opět hledáme nejlepšího mladého chemika….

   Je listopad a ve škole opět proběhlo školní kolo chemicky zaměřené soutěže – Mladý chemik, letos tedy spíše v ženském podání – mladá chemička.


20.11. 2023 Mgr. P. Kopecká
Osmáci se obvazovali….

   V rámci hodin přírodopisu se učíme i 1. pomoc. Jelikož jsme probrali opěrnou soustavu, zaměřili jsme se tentokrát na 1. pomoc zlomenin………… a docela jim to šlo.


15.11. 2023 Mgr. P. Kopecká
Na Balkánském poloostrově……

   V pondělí 6. listopadu se 2. st. ZŠ vypravili do místního kina, abychom zhlédli snímky a videa z cesty na Balkán. Přednášejícím byl opět p. Tomáš Kubeš, který se k nám do Suchdola nad Lužnicí vrací již po několikáté.


8.11. 2023 Mgr. P. Kopecká
Logická olympiáda

   Není to nic jednoduchého, a přesto se našla 2 děvčata z 9.B, která se nebála poprat se zajímavými logickými úlohami. Žákyně soutěžily v kategorii B (2.st. + odpovídající ročníky SŠ) a soutěž proběhla začátkem října online.


8.11. 2023 Dana Soukupová
DUŠIČKOVÝ TÝDEN V NAŠÍ DRUŽINĚ

   Celý týden od 30.října do 3.listopadu se nesl v duchu Halloweenu a svátku památky zesnulých. Povídali jsme si s dětmi, od kdy se u nás slaví Halloween a kdy je čas Dušiček. Všichni si najdou čas navštívit hroby svých předků a alespoň místo modlitby se krátce zamyslet nad smyslem i pomíjivostí života a zemřelým věnovat úctu, květinami a plamenem svíčky.

ÿr>
2.11. 2023 Mgr. P. Kopecká
Kdo by neznal Přírodovědného klokana…..

   Po roce tu opět máme přírodovědně zaměřenou soutěž, která se stala naší každoroční klasikou. V soutěži se žáci poprali s otázkami z přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. Organizátorem této soutěže je Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci v kooperaci s PF UP v Olomouci.


2.11. 2023 Mgr. Vithová Lenka
Leťme vysoko

   Dne 12. 10. 2023 se žáci 7. ročníků zúčastnili výstavy „Leťme vysoko“, která nás seznámila s jednotlivými oblastmi létání, a to od dob Ikara ze starých antických bájí až po moderní paragliding.


12.10. 2023 Mgr. Pavlína Ellis
Zájezd do jižní Anglie

   V týdnu od 30. září do 5. října se skupina 39 žáků osmých a devátých ročníků naší školy zúčastnilo poznávacího zájezdu do jižní Anglie. Tento zájezd jsme podnikli ve spolupráci se základní školou Chlum u Třeboně.


5.10. 2023 Mgr. Anna Brothánková
Běh školou

   Ve středu 27. 9. 2023, den před vznikem samostatného československého státu, se za slunečného počasí konal na naší Základní škole T. G. Masaryka pro tento čas obvyklý Běh školou. Je již dobrým zvykem tradiční či netradiční disciplíny a tolik oblíbený duel ve vybíjené v rámci ročníku absolvovat ve venkovních prostorách školy.


5.10. 2023 Mgr. F. Maxa
Běh sv. Václava – 11. ročník

   Na počest státního svátku Dne české státnosti se zúčastnili žáci suchdolské ZŠ (1. – 5. roč.) v pondělí 25. září 2023 již 11. ročníku Svatováclavského běhu. Úspěšně se vypořádali s jednotlivými délkami tratí, bojovali čestně, nikdo závod nevzdal.


26.9. 2023 Mgr. P. Kopecká
Odměny pro pilné sběrače baterií a drobného elektra

   Po prázdninách přišel čas na odměny, které patří pilným sběračům vybitých baterií a vyřazeného drobného elektra z jejich domácností. V minulém školním roce 2022/2023 se největšími sběrači stali žáci ze 6.A, v minulém roce 5.A pod vedením p. uč. Maxy, kteří za školní rok nasbírali neuvěřitelných 58 kg baterií a 17 kg drobného elektra.


30.6. 2023 Mgr. P. Kopecká, Mgr. K. Divoký
Rozloučení s 9. ročníkem

   Všechno někdy končí a i naši téměř dospěláci nás opět opouští a vyráží do velkého světa. Pevně věříme, že vše, co se ve škole naučili, v životě jako když najdou…..


×

Naše školní kuchyně od listopadu 2021 představuje dětem i dospělým recepty světových kuchyní.

  Strávníci tak měli možnost poznat kuchyni italskou, bulharskou a slovenskou.

V únoru a březnu proběhne kuchyně francouzská a rakouská.

Všem našim strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ

Dobrou chuť

×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.9.2022

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
30,- Kč
32,- Kč
35,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ
cizí strávníci
38,- Kč
48,- Kč
73,- Kč
78,- Kč

×

Ceník za užívání tělocvičny od 1.10.2022


Zimní období od 1.10. do 30.4. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Letní období od 1.5. do 30.6. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Venkovní tenisový kutr s umělým povrchem :
jednotná cena pro všechny zájemce --,- Kč/hodina

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​