Aktuality


30.5. 2023 Mgr. P. Kopecká
Dravci a sovy

   Ve středu 24. května měli žáci možnost zúčastnit se environmentálního programu vztahující se k ekologii ptáků – dravců a sov. Společnost Zayferus přijela až z jižní Moravy, z města Kuřim.


30.5. 2023 Mgr. Iva Mráčková
Beseda pana F. Korbela se žáky

   Mezi žáky 9. roč. zavítal pan Ferdinand Korbel, aby je seznámil s dobou, do které se narodil a ve které vyrůstal. Vyprávěl jim o osudech své rodiny po skončení 2. světové války, kdy byl popraven jeho otec spolu s dalšími 14 občany z Tuště, o vyhnání do Rakouska, o návratu zpět do vlasti, o životě v době totality, i po sametové revoluci.


17.5. 2023 Mgr. Jitka Bartošová
Exkurze do Rakouska

   Ve čtvrtek 11.05. se žáci devátých tříd spolu s vybranými žáky z tříd osmých zúčastnili exkurze do Rakouska. První zastávkou byl klášter Melk, který nás přivítal příjemným počasím. Žáci si mohli projít několik nádvoří spolu s kostelem, kde obdivovali nádherné fresky. Dalším zastavením byla samotná Vídeň a zámek Schönbrunn.


12.5. 2023 Mgr. P. Kopecká
Tentokrát daleko na východě …na Sibiři

   V úterý 2.5.2023 jsme si výuku zpestřili přednáškou od p. Tomáše Kubeše. Známý cestovatel, fotograf, novinář, který k nám přijíždí každý rok, aby žákům ukázal skutečný pohled do krajin, kam my se v hodinách zeměpisu fyzicky nedostaneme…….


4.5. 2023 Mgr. P. Kopecká
Projektové vyučování ke Dni Země

   Jako tradiční akce se na naší škole koná projektové vyučování ke Dni Země. Dni Země patří 22. duben, my jsme se tomuto datu snažili co nejvíce přiblížit (19.4. – 21.4.) a trochu nám to letos zkomplikovalo počasí. Tento významný den patřící oslavám naší planety Země jsme využili k Přírodovědné stezce kolem řeky Lužnice. Žáci 2.st. vytvářeli krátké a věku odpovídající otázky (19.4.) z oblasti prvouky, přírodovědy a vlastivědy pro žáky 1.st.


20.4. 2023 Dana Soukupová
Velikonoce ve školní družině

   Velikonoce připadly na první neděli po prvním jarním úplňku. Úplňku, kdy dochází k jarní rovnodennosti. Letos tedy na neděli, 9. dubna, na Boží hod velikonoční. Provázejí je tradice, zvyky a symboly, kdy křesťané o Velikonocích oslavují tzv. svatý či pašijový nebo velký týden, který začíná Květnou nedělí.


20.4. 2023 Mgr. A. Segizbaeva
Neviditelná výstava

   Dne 5. 4. 2023 se žáci 8 ročníků zúčastnili neviditelné výstavy. Jaké to je, když si musíte uvařit oběd, aniž byste na něj viděli.Říkáte si, co vám taková výstava může dát? Jednak poznáte svět nevidomých, který se dost dobře nedá popsat slovy. Dá se jen zažít.


20.4. 2023 Mgr. A. Segizbaeva
Mladý módní návrhář 2023

   Již několikátý rok pořádá OA SOŠ a SOU Třeboň výtvarnou soutěž Mladý módní návrhář. Naše škola se této soutěže každým rokem účastní a pokaždé jsme měli úspěch. Ani tento rok nebyl výjimkou a zvláštní cenu si odnesl Tomáš Balaško, který soutěžil v kategorii A - geometrický oděv, žáci 5. a 6. tříd.


19.4. 2023 Mgr. I. Mráčková,Mgr. A. Segizbaeva
Festival Jeden svět - filmová projekce

   První jarní den se žáci naší školy zúčastnili školní projekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět do škol v Českých Budějovicích. Jednalo se o 3 krátké filmy, ke kterým vždy proběhla diskuse na dané téma s moderátorkou.


19.4. 2023 Mgr. Z. Zbudilová
Učíme sami sebe ... gotika v hodině dějepisu

   Na přelomu února a března jsme se s žáky 7. ročníku zaměřili na projekt, v němž jsme mohli vyzkoušet výuku dějepisu sami na sobě. Jako téma jsme si zvolili krásné období historických dějin – gotiku. Úvodním náhledem do tématu nám byl hudební film Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně. Tím jsme se seznámili s důležitou osobností našich dějin - Karlem IV.


18.4. 2023
Devítka za katedrou

   V pátek 24.3.2023 jsme my – učitelé přenechali našim deváťákům své řemeslo. Každý deváťák si zasedl za katedru a musel se vžít do funkce učitele různých předmětů, někdo učil na 1.st., někdo jen na 2.st., někdo si vyzkoušel obě dvě varianty. Každopádně to pro všechny z nich byla velká zkušenost! Jejich názory předáváme i vám…..


14.3. 2023 Mgr. P. Ellis
„To je zákon, kámo!"

   Ve dnech 7. a 8. března 2023 navštívil žáky 8. a 9. ročníků policejní tiskový mluvčí, pan Milan Bajcura, s preventivním programem „To je zákon, kámo!“ Tento projekt vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou PČR a navazuje na protidrogový vlak Revolution train.


14.3. 2023 Mgr. A. Brothánková
Suchdolská laťka

   Ve čtvrtek dne 9. března za účasti 32 závodníků a početného publika proběhly tradiční závody ve skoku vysokém, tzv. Suchdolská laťka. Na organizaci se podílela děvčata z devátých tříd, která si tím zkusila vše, co takové pořádání závodů obnáší.


14.3. 2023 Mgr. Petra Kopecká
Psaní všemi deseti

   V říjnu jsme začali ťukat první písmenka do klávesnice pomocí všech prstíků, které máme na našich rukách. Začali jsme prostřední řadou a postupovali do řady spodní i horní a dnes už nám chybí jen poslední řada, ta úplně nahoře…á, í, é, ř, ž, …..


2.3. 2023 za 9.r. Lukáš Balaško
Návštěva Městského úřadu v Suchdole nad Lužnicí

   Dne 24.2.2023 se třídy 9.A a 9.B vydaly na Městský úřad v Suchdole nad Lužnicí. Poté, co se žáci usadili v zasedací místnosti, přivítal je Ing. Vladimír Vlasák.


22.2. 2023 Mgr. Marie Petříková
Recitační soutěž (2. - 5. ročník)

   Ve středu 1. února 2023 se uskutečnila recitační soutěž. V 1. kategorii soutěžili žáci druhého a třetího ročníku, ve 2. kategorii předvedli své výkony žáci čtvrtého a pátého ročníku. Soutěž moderovala paní učitelka Hana Budíková.


22.2. 2023 Mgr. Hana Budíková
Karneval

   Masopustní průvody přicházely do našich krajin v únorovém čase. U nás ve škole letos o trochu dříve, ale maskám to vrásky nedělalo. Užívaly si hudbu, dovádění, tančení, ale i křiku. Chlubily se v promenádách před ostatními se svými náročnými, či méně nápadnými kostýmy. Každý se líbil!


22.2. 2023 Mgr. Kopecká, Mgr. Mráčková
O Evropské unii….

   17.2.2023 přijela na naši školu Bc. Zuzana Trubelová z Eurocentra České Budějovice, aby žáky obeznámila s charakteristikou mezinárodní organizace EU a jejími hlavními institucemi. Přednáška byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků.


21.2. 2023 Mgr. P. Ellis
Preventivní programy

   Předposlední lednový týden se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili přednášky „Tak TO nechceš“. „Na světě nejsi sám“ je název preventivního programu, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků. Pro žáky 4. ročníků si lektorka připravila přednášku „Z housenky motýlem“. Žáci 5. ročníků se věnovali tématu „Vymyšlená krása“, zaměřenému na poruchy příjmu potravy.


21.2. 2023 Mgr. P. Kopecká
Zeměpisná soutěž

   Že některé žáky baví zeměpis, o tom žádná diskuse! U nás ve škole je to taková parta kluků z 9. r. a k nim se přičlenil Ještě Matyáš Šnokhous z 8. A. Minulý rok kluci bojovali v poznávání vlajek států světa, letos v lednu jsme téma změnili na „slepou mapu světa“.


21.2. 2023 Mgr. P. Kopecká
1. pomoc v podání osmáků

   V hodinách přírodopisu 8. ročníku, kde se učíme anatomii a fyziologii orgánů lidského těla, se snažíme naučit se 1. pomoc v různých případech, které nás mohou v životě potkat. Už jsme si ukazovali a trénovali 1. pomoc zlomenin, krvácení a nyní jsme se zaměřili na masáž srdce a resuscitaci.


21.2. 2023 Mgr. Iva Mráčková
Exkurze 9. roč. PRAHA

   Žáci 9. tříd se v polovině února zúčastnili exkurze do Prahy, která byla tentokrát historicko – poznávacího charakteru. Nejdříve se vydali k Národnímu památníku na Vítkově, odkud měli krásný výhled na panorama města. Poté navštívili Armádní muzeum Žižkov, kde byl pro ně připraven vzdělávací program „Jak jsem prožil/a druhou světovou válku“.


21.2. 2023 Mgr. A. Brothánková
Lyžařský kurz žáků 7. tříd

   Tak jako každoročně, i letos se žáci naší školy mohli zúčastnit lyžařského kurzu. Oblíbili jsme si malé lyžařské středisko v Čenkovicích v Orlických horách a rádi se na toto místo vracíme. Letos tomu tak bylo v termínu 28. 1. – 2. 2. 2023. Na 42 zúčastněných žáků odjeli 4 instruktoři a tradičně i paní zdravotnice


4.1. 2023 Mgr. Hana Chlapcová
Vzpomínka ještě vánoční aneb na ZŠ se opět zpívalo a hrálo

   Kolemjdoucí náhodný pozorovatel by mohl říci, že v pátek ráno 16. prosince 2022 to na základní škole hučelo jako v úle. Vrcholily přípravy na tradiční setkání u vánočního stromečku. Není přestávka jako přestávka a ta dvouletá byla opravdu dlouhá….na společné prožití vánoční atmosféry jsme se připravovali od začátku prosince a opravdu se těšili. .


4.1. 2023 Dana Soukupová
Vánoce v družině, šťastné a veselé!

Vánoce jsou svátky všeho lidstva. V neviditelném sepětí se u vánočního stromku setkávají rok co rok celé generace, aby vzdaly hold velké události. Ale vánoční čas patří především dětem, kdy se v tomto čase naplňují jejich tajná přání a tužby spojené s narozením Ježíška a díky tomu se i my, dospělí, můžeme opět na chvíli stát dětmi.


4.1. 2023 Mgr. Hana Chlapcová
TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost

   Jako již tradičně, zúčastnila se ZŠ Suchdol nad Lužnicí v minulém školním roce XV. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. I tentokrát jsme se snažili zvolit zajímavé neobvyklé téma, na kterém by se hezky pracovalo a které by dalo možnost rozšířit všeobecný přehled o konkrétní informace.


7.12. 2022 Mgr. Petra Kopecká
Čertovská cháska u nás ve škole

   V pondělí 5. 12. se naší školou prohnala čertovská cháska v čele s 2 Mikuláši v čele a v doprovodu krásných andělských tváří. Převlečení se zhostili opět letošní deváťáci a zhostili se toho velmi dobře. Každý se vyzdobil dle svých možností a vypadali opravdu opravdicky!


22.11. 2022 Dana Soukupová
Dobrovolní hasiči

Ve středu, 16.11.2022, ve 13:30, do naší školní družiny zavítali místní dobrovolní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů sídlí na hasičské zbrojnici na sídlišti 17. listopadu v Suchdole nad Lužnicí. Každý z nich má své sice zaměstnání, ale všechny je spojuje to, že pokud je potřeba, oblékají uniformu a plní úkoly spojené se záchrannou zdraví, životů a chrání náš majetek i životní prostředí.


22.11. 2022 Mgr. Kateřina Vondrová
Turistický kurz na Křemešníku

   Jako již tradičně, i letošní podzim jsme společně se žáky šestých tříd vyrazili na turistický kurz do krásných míst Českomoravské vrchoviny, na Křemešník. Autobus nás dovezl v úterý v podvečer přímo před chatu, která byla našim útočištěm po celé tři dny. Chata leží v krásných bukových lesích, které v těchto podzimních dnech vytvořily na zemi barevnou a voňavou peřinu z listí, ve které jsme se brodili při našich toulkách po okolí.


22.11. 2022 Klárka Šlápotová
Klárka Šlápotová a její domácí mazlíček

   18.11.2022 jsme při hodině přírodopisu probírali plazy. Klárka se ujala ještěrů a to dokonce se živou ukázkou, její agamou – samcem Tondou. Tonda nám krásně oživil výuku, viděli jsme na něm základní znaky plazů a mohli jsme si Tondu i pohladit i pochovat. Byl moc hodný a trpělivý.


14.11. 2022 Mgr. P. Ellis
Revolution Train

   Dne 1. listopadu navštívili žáci 2. stupně multimediální projekt Revolution Train. Jedná se o protidrogový vlak, který během své dlouhé cesty Evropou zavítal i do Českých Velenic. Cílem této akce bylo poutavě a emotivně odradit od užívání drog a jiných návykových látek.


8.11. 2022 Mgr. P. Kopecká
Přírodovědný klokan

   Je tu podzim a jako každý rok k nám doskákal klokan z kategorie KADET (určen pro 8. – 9.r. ZŠ) se zajímavými otázkami z přírodopisu, fyziky, zeměpisu, matematiky. Letos klokana povinně vypracovávali žáci 9. ročníků, dobrovolně žáci z 8. ročníků.


8.11. 2022 Dana Soukupová
Halloween ve školní družině

Ve středu, 2. listopadu 2022, se ve školní družině mohly děti zúčastnit halloweenské soutěže. Vyhlásili jsme nejhezčí strašidlo třídy a zároveň si mohla strašidla zahrát některé hry. Malování halloweenských obličejů, pojídání červů, soutěž o nejlepší mumii, malování tajemného hradu a výroby lampiček se svíčkou.


21.10. 2022 Mgr. P. Kopecká
Dopoledne na houbách s mykologem Jaroslavem Malým

   Je podzim a všichni vyrážíme do lesa, na louky, kolem našich pískoven, abychom si naplnili košíky houbami……. Abychom se více vyznali a mohli sbírat opravdu zajímavé kousky, nebyla od věci přednáška s mykologem panem Malým.


20.10. 2022 Mgr. F. Maxa
Běh sv. Václava – 10. ročník

   Na počest státního svátku Dne české státnosti se zúčastnili žáci suchdolské ZŠ (1. – 5. roč.) v pátek 7. října 2022 již 10. ročníku Svatováclavského běhu. Úspěšně se vypořádali s jednotlivými délkami tratí, bojovali čestně, nikdo závod nevzdal.


19.10. 2022 Mgr. P. Kopecká
Osmáci a chemie

   Letos osmákům začal nový předmět „chemie“. Je to předmět, kde se snažíme teorii ověřovat v praxi, takže jsme si zkoušeli osahat kvalitativní a kvantitativní metody……….není nad to, když člověk využije své smysly a také použije nějaká ta měřidla……..


12.10. 2022 Mgr. P. Kopecká
Sladké odměny za loňský elektrosběr

   Na konci loňského školního roku naše škola obdržela od Recyklohraní poukázku do Kauflandu jako odměnu za sběr vyřazeného elektrozařízení a vybitých baterií. Dle vedeného seznamu jsem ocenila ty, kteří se aktivně podíleli. Byli to jednotlivci, ale také 1 celá třída.


12.10. 2022 Mgr. Anna Brothánková
Běh školou

   V pátek 7. října 2022 se za typicky anglického počasí konal na naší Základní škole T. G. Masaryka pro tento čas obvyklý Běh školou. Doplňkový program, tvořený tradičními či netradičními disciplínami a tolik oblíbeného duelu ve vybíjené v rámci ročníků, se konal ve venkovních prostorech školy.


6.10. 2022 Mgr. Z. Zbudilová, Mgr. P. Kopecká
Burza škol 2022

   V devátých ročnících přichází doba, kdy se rozhodujeme o svém budoucím povolání. Pro žáka tohoto věku je to složitý životní krok. Proto jsme se 5. října 2022 zúčastnili akce Burza škol v Třeboni, která se koná za podpory Jihočeské hospodářské komory. V hale Roháč se pravidelně scházejí zástupci různých středních škol nejen z Jindřichohradecka a Českobudějovicka.


26.9. 2022 Mgr. Lenka Vithová
Exkurze za korunovačními klenoty

   15. září se 6. ročníky vydaly na exkurzi do Jindřichova Hradce, aby si zde prohlédly výstavu korunovačních klenotů na Státním zámku v Jindřichově Hradci.
Druhou naší zastávkou byly Krýzovy jesličky – největší pohyblivý betlém na světě. Betlém se nachází v jindřichohradeckém muzeu.


8.9. 2022
Začátek školního roku u nás ve škole

   Začátek školního roku u nás ve škole


×

Naše školní kuchyně od listopadu 2021 představuje dětem i dospělým recepty světových kuchyní.

  Strávníci tak měli možnost poznat kuchyni italskou, bulharskou a slovenskou.

V únoru a březnu proběhne kuchyně francouzská a rakouská.

Všem našim strávníkům přejeme DOBROU CHUŤ

Dobrou chuť

×

Den otevřených dveří

Zeleninový bar

Těšíme se na Vás

×

Nový ceník obědů od 1.9.2022

Žáci: 7-10 let
11-14 let
15 - 18 let
30,- Kč
32,- Kč
35,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazování na dobu školního roku, kdy dosáhnou příslušného věku.
Dospělí: zaměstnanci školy
důchodci školy
zaměstnanci MŠ
cizí strávníci
38,- Kč
48,- Kč
73,- Kč
78,- Kč

×

Ceník za užívání tělocvičny od 1.10.2022


Zimní období od 1.10. do 30.4. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Letní období od 1.5. do 30.6. :
místní organizace a tělovýchovné jednoty
organizovaná místní mládež a děti do 15 let
ostatní návštěvníci
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
--,- Kč/hodina
Venkovní tenisový kutr s umělým povrchem :
jednotná cena pro všechny zájemce --,- Kč/hodina

×

Ředitelské volno ve dnech 29. a 30. 6. 2020

V souladu s §24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí okres Jindřichův Hradec, 28. října 329, volno pro žáky základní školy ve dnech 29. a 30. 6. 2020.

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020.​