Zápis do 1. tříd na školní rok 2024/2025

Zápis do ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 10. dubna 2024 bude probíhat od 14:00 dle časového harmonogramu umístěného v MŠ

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem, které dovrší 6- ti let věku v období od 01. 09.2023 do 31. 08. 2024.


  Průběh zápisu:

V stanovený čas se dítě se zákonným zástupcem dostaví do školy. Zápis má dvě části:


Formální část zápisu

v průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete ZDE:
Žádost pro odklad školní docházky o jeden rok naleznete ZDE:

Žádost je nutné podepsat oběma rodiči. Žádost lze vyplnit přímo u zápisu. Dále předloží tyto dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz jednoho z rodičů
  • doporučení k odkladu od odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení nebo speciální pedagogického centra, pokud žádáte o odklad

Motivační část zápisu

neformální pohovor dítěte a pedagoga

maximální doba trvání 15 minut

orientačně zjišťujeme - znalost barev a tvarů, jazykové a řečové dovednosti (básnička, písnička), úroveň motoriky (kresba), orientace v elementárních počtech a představu o čísle


Zápis lze uskutečnit i on-line, tj. bez osobní účasti. Pokud si tuto formu zvolíte, je potřeba doručit vyplněnou přihlášku do ZŠ v termínu 02. 04. - 10. 04. 2024. . Přihlášku lze zaslat:

  • datovou schránkou: 8msmtdr
  • emailem skola@zs.suchdol.cz
  • osobně zanést do kanceláře školy

Kritéria pro přijetí:

do ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí budou přednostně přijaty všechny děti s trvalým pobytem v Suchdole nad Lužnicí a jeho místních částech.