Kroužky - Nabídka kroužků

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme účast žákům v těchto kroužcích.
Přihlášku do kroužku naleznete ZDE
Vyplněnou přihlášku odevzdáte vedoucímu kroužku nebo třídnímu učiteli do 30. září. Kroužky jsou bezplatné kromě keramického kroužku, který bude zpoplatněn částkou 300 Kč za pololetí. Vybrané peníze budou použity na materiál a elektrickou energii.
Kroužky budou otevřeny od 2. října.

Seznam zájmových kroužků ve školním roce 2023/2024

Název kroužku Vedoucí kroužku Určeno pro žáky Kdy bude kroužek probíhat
Keramický kroužek Marcela Hadačová 1.- 2.ročníku pondělí 13:00-14:30
Keramický kroužek Marcela Hadačová 3.- 4.ročníku pondělí 15:00-16:30
Sportovní hry 1 Mgr. Hešíková Šárka 1.- 2.ročníku pátek 12:00-12:45
Sportovní hry 2 Mgr. Hešíková Šárka 1.- 3.ročníku pátek 13:00-13:45
Šikovné ruce Marta Buštová 1.- 3.ročníku úterý 12:45-14:15
Přírodovědný kroužek Martina Císařová 3.- 4.ročníku čtvrtek 13:00-14:15
Technický kroužek Dana Beranová 1.- 2.ročník a 4. ročník pondělí 13:00-14:15
Sportovní hry chlapci 3 Mgr. František Maxa 3.- 5.ročníku pátek 13:50-14:35
Sportovní hry chlapci 4 Mgr. František Maxa 6.- 9.ročník pátek 14:40-15:25
Kondiční cvičení dívky Mgr. Petra Kopecká 5.- 9.ročník středa 14:00-14:45
Počítačový kroužek Mgr. Pavel Mařík 5.- 9.ročníku čtvrtek 15:15-16:00
Příprava na přijímačky Ma Mgr. Anna Brothánková 9.A pátek 13:00-13:45
Příprava na přijímačky MA Mgr. Hana Chlapcová 9.B pondělí 13:30-14:15
Příprava na přijímačky Čj Mgr. Vondrová Kateřina 9.A,B dívky středa 14:00-14:45
Příprava na přijímačky Čj Mgr. Vondrová Kateřina 9.A,B hoši čtvrtek 14:00-14:45