Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání naleznete ZDE:

Žádost pro odklad školní docházky o jeden rok naleznete ZDE:

 

Podání přihlášky a žádosti o odklad je možné v období 1. 4 . - 30. 4. 2021 tímto způsobem:

  • datovou schránkou: 8msmtdr
  • emailem s elektronickým podpisem či oskenovanou podepsanou žádostí na adresu: skola@zs.suchdol.cz
  • poštou na adresu školy: ZŠ TGM Suchdol nad Lužnicí, 28. října 329, 378 06
  • osobně v úřední dny školy: pondělí- pátek 8:00 - 14:00

                                                         
Přihlášku i žádost o odklad školní docházky podepisují oba zákonní zástupci dítěte.

Žádost o odklad školní docházky doloží zákonný zástupce doporučujícím vyjádřením poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání žáků:

  • do ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí budou přednostně  přijaty všechny děti ze spádové oblasti Suchdol nad Lužnicí
  • v případě volné kapacity budou přijati i ostatní zájemci v pořadí, v jakém byly zaslány přihlášky