Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka ZŠ T. G. Masaryka oznamuje, že všem žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na naší škole bylo vyhověno.

Tímto oznámením se považují rozhodnutí o přijetí dítěte za oznámená.


Rozhodnutí o odkladu školní docházky si rodiče vyzvednou v kanceláři školy do 14. 05. 2021.

Zveřejněno dne 05. 05. 2021

Mgr. Kateřina Vondrová ředitelka školy