AKCE - Ostatní akce

Čerti
7.12. 2022 Mgr. Petra Kopecká

Čertovská cháska u nás ve škole

   V pondělí 5. 12. se naší školou prohnala čertovská cháska v čele s 2 Mikuláši v čele a v doprovodu krásných andělských tváří. Převlečení se zhostili opět letošní deváťáci a zhostili se toho velmi dobře. Každý se vyzdobil dle svých možností a vypadali opravdu opravdicky!

   1. stupeň čertům neunikl, všechny třídy byly poctěny touto vzácnou návštěvou. V každé třídě se totiž našlo několik hříšníků, kteří byli zapsáni v Knize hříchů a Mikulášové o nich moc dobře věděli…… takové si čerti vzali pěkně do parády, některé dokonce strčili i do pytle a odnesli do školního sklepa! Hodné děti byly pochváleny a milí andělé potěšili žáky nadílkou z Mikulášova košíku. V tento den proběhlo spoouuustuuuuuu slibů, tak uvidíme, zda si je žáčci vezmou k srdci.

   Celá cháska zašla i do ředitelny, aby zkontrolovala hříchy a dobré skutky v tomto školním roce…….Myslím, že všichni zúčastnění si akci užili, deváťákům děkujeme za jejich přípravy na tento den a těšte se zase za rok!!!!

Mgr. Petra Kopecká

Čerti

Fotogalerie