DRUŽINA - Činnost družiny

Pes Áron
22.11. 2022 Dana Soukupová

Dobrovolní hasiči

   Ve středu, 16.11.2022, ve 13:30, do naší školní družiny zavítali místní dobrovolní hasiči. Sbor dobrovolných hasičů sídlí na hasičské zbrojnici na sídlišti 17. listopadu v Suchdole nad Lužnicí. Každý z nich má své sice zaměstnání, ale všechny je spojuje to, že pokud je potřeba, oblékají uniformu a plní úkoly spojené se záchrannou zdraví, životů a chrání náš majetek i životní prostředí. K tomu jsou ovšem zapotřebí nejen fyzické a psychické předpoklady, ale i výbava a výcvik. Úkoly, které plní během výjezdů k různým událostem jsou často velmi náročné a nasazují při nich vlastní zdraví, někdy i životy. Proto jsou příprava a výcvik důležité. Musí se totiž vyrovnat svým kolegům, profesionálním hasičům a záchranářům. Měli jsme štěstí, že si pro nás našli chvíli ze svého volného času a předvedli nám něco ze svého umění po stránce teoretické i praktické.
   Nejvíce pozornosti upoutalo samozřejmě červené hasičské auto s bílými pruhy a reflexními prvky pro dobrou viditelnost, se světelným majáky a houkačkou, které jsou při výjezdu vždy zapnuté, aby jim další účastnící silničního provozu nepřekáželi. Děti si mohly zblízka prohlédnout celou výbavu. Hasiči je ochotně seznámili s technickými parametry a výbavou, kterou musí vozit v neustálé pohotovosti s sebou. Cisterna pojme několik tisíc litrů vody. Dále k tomu patří hasící přístroje, vyprošťovací nářadí, pily. sekery, různé druhy hadic s proudnicemi, žebříky i záchranný paddleboard. Ukázali nám i infračervenou kameru, která slouží k vyhledávání osob za tmy nebo v uzavřených temných prostorech. Nedílnou součástí je hasičský oděv tvořený pracovními, zásahovými a speciálními oděvy, speciální obuv, rukavice, pracovní i zásahové. Zásahové oděvy jsou velmi drahé ze speciálních materiálů, který jsou lehké, nesmí omezovat v pohybu, musí být odolné proti nejrůznějším vlivům a jsou barevně reflexně sladěny. O použití stejnokroje rozhoduje velitel zásahu. Musí být v náležitém stavu, čistý, nepoškozený. K tomu patří další ochranné pomůcky, ochranné helmy se štíty a kyslíkové dýchací přístroje.
   Ukázka byla pro nás velmi zajímavá a zároveň velkou inspirací k tomu, abychom si uvědomili, jak je nutné se chovat při všech našich činnostech zodpovědně, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat za vstřícnost i ochotu a popřát hodně úspěchů v jejich záslužné a užitečné práci.

Dana Soukupová

Halloween

Fotogalerie