AKCE - Ostatní akce

Revolution Train
14.11. 2022 Mgr. P. Ellis

Revolution Train

   Dne 1. listopadu navštívili žáci 2. stupně multimediální projekt Revolution Train. Jedná se o protidrogový vlak, který během své dlouhé cesty Evropou zavítal i do Českých Velenic. Cílem této akce bylo poutavě a emotivně odradit od užívání drog a jiných návykových látek. Jednotlivé vagóny vlaku byly rozděleny do místností (bar, výslechová místnost nebo drogové doupě), jejichž stěny simulovaly lidské vnitřnosti a jejich pozvolnou změnu způsobenou užíváním návykových látek. Během celé prohlídky jsme zhlédli krátká videa založená na pravdivém osudu skupinky mladých lidí, kteří se s drogami, alkoholem a prostitucí sami setkali. Během prohlídky vlaku žáci vyplňovali anonymní dotazník zaměřený na drogovou problematiku a způsob trávení jejich volného času. Tato exkurze byla nevšedním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Mgr. P. Ellis

   „Protidrogový vlak se mi velmi líbil. Drogy jsou špatné a můžou mi zničit život.“

M. Zíka, 7. A

   „Líbila se mi ukázka vnitřních orgánů před a po užívání drog a alkoholu. Zaujalo mě, jak tyto látky mohou zničit lidské tělo.“

D. Jirava, 6. A

   „Vlak byl zajímavý, jeho kulisy také. Z interiéru vlaku i promítnutého videa jsem měl husí kůži. Program byl velice kreativně zpracovaný.“

M. Pudil, 9. B

Revolution Train

Fotogalerie