AKCE - Ostatní akce

Klokan
8.11. 2022 Mgr. P. Kopecká

Přírodovědný klokan

   Organizátorem soutěže je Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, na škole proběhlo školní kolo, jejíž výsledky zasíláme ke statistickému zpracování krajským důvěrníkům a ti následně zasílají výsledky do Olomouce k celostátní statistice.

   Letos mne potěšil výsledek žákyně Veroniky Slancové (8.B), která přeskočila všechny deváťáky, a to se s 106 body z celkových 120! Dalšími v pořadí se stala též žákyně 8. r. Natálie Sainerová (73 b/120 b) a 3. místo obsadil žák z 9. r. David Pavlík (62 b./120 b.) Těmto 3 nejlepším gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

   A kdo by si chtěl vyzkoušet tyto úlohy bez kalkulačky za 40 min, zkuste tento odkaz:

https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html

Mgr. Petra Kopecká

Klokan