AKCE - Ostatní akce

Vánoční pečení
12.10. 2022 Mgr. P. Kopecká

Sladké odměny za loňský elektrosběr

   Na konci loňského školního roku naše škola obdržela od Recyklohraní poukázku do Kauflandu jako odměnu za sběr vyřazeného elektrozařízení a vybitých baterií.

  Dle vedeného seznamu jsem ocenila ty, kteří se aktivně podíleli. Byli to jednotlivci, ale také 1 celá třída.

  A ke komu tedy putovaly sladké odměny? Byla to loňská 1.B, letošní 2.B pod vedením p. uč. Šárky Hešíkové. Žáčci společnými silami nasbírali úplně nejvíce baterií, nosili po celý školní rok! Oceňuji myšlenku společné práce a vedení třídní učitelky.

  Za jednotlivce uvádím Nikolu Němcovou (9.A) a Jakuba Krásu (9.B), jež nosili nejvíce vysloužilý elektroodpad.

Všem žákům děkuji a doufám, že sladká odměna je potěšila. A i letos pokračujeme ve sběru vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Mgr. P. Kopecká

Fotogalerie