AKCE - Ostatní akce

Vánoční pečení
6.10. 2022 Mgr. Z. Zbudilová, Mgr. P. Kopecká

Burza škol 2022

   V devátých ročnících přichází doba, kdy se rozhodujeme o svém budoucím povolání. Pro žáka tohoto věku je to složitý životní krok. Proto jsme se 5. října 2022 zúčastnili akce Burza škol v Třeboni, která se koná za podpory Jihočeské hospodářské komory. V hale Roháč se pravidelně scházejí zástupci různých středních škol nejen z Jindřichohradecka a Českobudějovicka. Žáci si mohou s těmito zástupci (žáky i jejich učiteli) popovídat a získat informace o tom, co je v těchto školách zajímavé a co by je mohlo lákat. Odnesli si dojmy, ale i užitečné propagační materiály, aby nezapomněli na podstatné informace.

  Po burze jsme měli příležitost obhlédnout nedalekou Obchodní akademii, střední odbornou školu a střední odborné učiliště v Třeboni, kde jsme potkali některé naše bývalé žáky. Byli jsme uvedeni do učeben a prohlédli jsme si i dílny automechaniků a kovárnu. Atrakcí pro nás byla další část školy, v níž jsme se seznámili se zpracováním skla – v brusírně a ve výtvarném ateliéru.

  Poslední a velmi zajímavou pro nás byla návštěva Gymnázia v Třeboni. Škola na nás dýchla svou historií, ale zároveň jsme žasli nad její moderní podobou. I tady jsme potkali bývalé žáky, kteří jsou podle jejich slov na gymnáziu spokojeni. Nejvíc nás zaujala nová učebna chemie (až vysoko pod střechou) a také atraktivní knihovna, v níž se právě konala beseda se známou spisovatelkou. Gymnázium žije nejen studijním, ale i kulturním a sportovním životem. Moc se nám tu líbilo, někteří žáci připustili, že by tu chtěli v budoucnu studovat.

  Máme za sebou první akci předmětu Svět práce – volba povolání. Čekají nás další, které snad navedou kroky deváťáků správným směrem.

Mgr. Z. Zbudilová, Mgr. P. Kopecká

Fotogalerie