AKCE - Ostatní akce

Vánoční pečení
26.9. 2022 Mgr. Lenka Vithová

Exkurze za korunovačními klenoty

   15. září se 6. ročníky vydaly na exkurzi do Jindřichova Hradce, aby si zde prohlédly výstavu korunovačních klenotů na Státním zámku v Jindřichově Hradci.

   Na zámku jsme zhlédli krásně zhotovené repliky korunovačních klenotů, korunovační roucho Marie Terezie i film, který podrobně zachycoval, jak takové repliky vznikají a kolik práce je do této nádhery vloženo.

  Druhou naší zastávkou byly Krýzovy jesličky – největší pohyblivý betlém na světě. Betlém se nachází v jindřichohradeckém muzeu. Kromě výstavy betlémů jsme si zde prohlédli i expozici moderního umění, expozici šicích strojů, lékárnu, expozici českých cechů a pro žáky velmi zajímavou expozici divadelní. Zde si žáci mohli vyzkoušet divadelní kostýmy a použít divadelní rekvizity k vlastní divadelní inscenaci.

  Ačkoliv nám předpověď počasí původně nepřála, nakonec se počasí umoudřilo a my se vrátili zpět domů suší a plní zážitků.

Mgr. Lenka Vithová

Fotogalerie