AKCE - Ostatní akce

7.6. 2022 Mgr. B. Juráková

Den dětí na 1. stupni


  Ve středu 1. 6. 2022 se uskutečnil Den dětí, na který se žáci z 1. stupně moc těšili.
Po příchodu do školy se všichni vydali směrem k  místnímu chatovému táboru, odkud byl připraven terčový závod, jehož trasa vedla podél řeky Lužnice.  Žáci si zde mohli vyzkoušet svou obratnost, sportovní dovednosti a všeobecné znalosti. Skupinky dětí ze všech tříd s radostí, nadšením a nebývalým elánem plnily předem nachystané úkoly. O spravedlivý průběh soutěže se zasloužili žáci z pátého ročníku, kteří pomáhali na daných stanovištích. V chatovém táboře se hrály různé sportovní hry, také opékání špekáčků na vzorně připraveném ohništi nemělo chybu. Když se všichni zdárně vypořádali s danými úkoly, následovalo vyhlášeni nejlepších soutěžících. Ti obdrželi za své výkony pěkné ceny, ostatní malou sladkost. To bylo radosti!
Celá akce se vydařila, děti si svůj den pěkně užily a vracely se do školy ve výborné náladě s pocitem krásně prožitého dne.
Velké poděkování patří nejen žákům pátého ročníku za pomoc při organizaci, ale i paní Nadě Máčalové a MěÚ v Suchdole n. L. za skvěle připravený chatový tábor.
B. Juráková

 

Líbilo se nám, že jsme byli rozděleni do skupin různých věkových kategorii, s nimiž jsme spolupracovali a řešili úkoly. Terčový závod byl zábavný a napínavý s úžasnou atmosférou.  Všichni učitelé byli na nás moc hodní a milí, tak jsme si to krásně užili.
A. Maděrová, M. Neveová, J. Nosál 4. A
Na dětském dni nás bavilo plnění úkolů v přírodě, ačkoliv jsme se přitom popálili o kopřivy. Domů jsme si odnesli nejen malou sladkost, ale i klíště.
A. Šťovíčková,  P. Stříbrský 3. B
Bylo fajn, že jsme si tentokrát mohli vyzkoušet práci organizátorů a učitelů. Zjistili jsme, že vysvětlovat dětem zadané úkoly není žádná legrace.
L. Herdová, L. Krása 5. A
Den dětí? Určitě to byl zážitek. Týmová spolupráce žáků od nejmenších po největší přinesla radost nám všem. Nikomu se nic nestalo a máme na co vzpomínat. Děkujeme!
S. Hešíková, T. Škrnová 5. B

Fotogalerie