AKCE - Ostatní akce

2.5. 2022 Mgr. Petra Kopecká, Mgr. Hana Budíková

Den Země na naší škole


  Ve čtvrtek a pátek 21. – 22. 4. 2022 proběhlo na naší škole projektové vyučování věnované Dni Země (22. duben). Tradičně jsme se tématu věnovali 2 dny a pro tento rok bylo zvoleno téma „Vztah člověk X zvíře“. 
Na 1. stupni jsme pracovali po ročnících. Každý ročník měl své téma, na kterém pracoval vždy jeden den: ptáci, savci, obojživelníci a plazi, hmyz  – „škodící“, hmyz – „užitečný“.
Práce se hemžila spoluprací ve skupinách, kde vévodily knihy plné informací, pracovní listy, výtvarná zpracování, kvízy, zpěv i diskuse. V nižších ročnících se všemu učili a osahávali si nové aktivity. Vyšší ročníky, dalo by se říci, vše zvládaly téměř samostatně.
Jako zpestření těchto dnů byla návštěva nedalekého Červeného blata. Zde všechny čekala, pod vedením třídních učitelů, nádherná procházka chráněnou krajinnou oblastí doplněná naučnými cedulemi, kde jsme nalezli plno nových a zajímavých informací. Tyto informace naši cestovatelé zaznamenávali do připravených pracovních listů.
Na 2. stupni se žáci rozlosovali do skupin v rámci ročníků. Každá pracovní skupina byla vedena 1 vyučujícím a pojala téma z jiného úhlu pohledu. Čtvrtek byl pracovní, žáci vyhledávali a zpracovávali informace, tvořili prezentaci na PC, vytvářeli grafická díla, trénovali scénky, přičemž museli spolupracovat a spoléhat se na práci ostatních. Pátek byl odměnou pro všechny. Sešli jsme se v místním kině, kde se jednotlivá díla prezentovala. Zhlédli a vyslechli jsme si zajímavosti o zvířecích rekordech, bojích, kde lidé využívají či využívali zvířata, o adopci zvířat v ZOO Na Hrádečku (Horní Pěna), o zvířecích smyslech, o našich parazitech, dále jsme se seznámili s cizojazyčným slovníkem zvířat, s naučnou stezkou kolem řeky Lužnice, připomněli jsme si zvířata v literatuře a zažili jsme historický exkurz soužití člověka a zvířat. Závěrem celého dopoledne se stalo vtipné video o trofejích, které žáci jedné pracovní skupiny vytvářeli ze sádry.
Většina žákovských prací se stala ozdobou našich školních prostor, kde si je ostatní mohu prohlédnout, zkoumat, hodnotit.
Pevně věříme, že každý si z těchto dnů odnesl něco zajímavého do svého života.  Děkujeme všem za spolupráci a hladký průběh této školní akce.

Mgr. Petra Kopecká, Mgr. Hana Budíková

Fotogalerie