AKCE - Ostatní akce

8.4. 2022 Mgr. Kateřina Vondrová

Ocenění za celoživotní práci v oblasti dopravní výchovy p. Josefu Frantovi


 Na 5. 4. 2022 byl krajským pracovištěm BESIP v Českých Budějovicích svolán seminář pedagogů k problematice dopravní výchovy na školách. Seminář byl též zaměřen na dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC) a využívání dopravních hřišť.

Každoročně je na těchto setkáních oceněn za příslušný kraj jeden pedagog, který má v oblasti dopravní výchovy žáků největší zásluhy. Pro rok 2022 byl vybrán bývalý učitel a ředitel naší školy pan Josef Franta, který se výuce dopravní výchovy a DSMC věnoval dlouhodobě.

Po ukončení pozice v ředitelském křesle učil dále na škole jako důchodce a intenzivně připravoval naše žáky, což se vždy projevilo ve výsledcích – žáci pravidelně postupovali až do krajských kol, dokonce i do celorepublikového finále.

Touto cestou bychom rádi panu Josefu Frantovi poděkovali za jeho práci a přínos pro naši školu, a to jak po stránce profesní, tak po stránce lidské. Velice si vážíme toho, že právě naše škola mohla být nedílnou součástí jeho života.

Přejeme mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let!

Mgr. Kateřina Vondrová