AKCE - Ostatní akce

Vánoční pečení
4.4. 2022 Mgr. Marie Petříková

Recitační soutěž (2. - 5. ročníky)


Ve středu 9. března 2022 se uskutečnila recitační soutěž. Ta proběhla ve dvou kategoriích. V 1. kategorii soutěžili žáci druhého a třetího ročníku, ve 2. kategorii předvedli své výkony žáci čtvrtého a pátého ročníku. Do soutěžního klání se zapojili žáci vybraní v třídním kole soutěže. Celou akcí provázela paní učitelka Hana Budíková. Do poroty usedly učitelky prvního stupně. Svým hodnocením přispěla také paní ředitelka, která v závěru soutěže předala hodnotné ceny vítězům a sladké potěšení pro všechny účinkující. Po důkladném posouzení všech výkonů porota vyhlásila tyto vítěze:


1. kategorie:
1. místo - Natálie Górná (2. A)
2. místo - Adéla Prášilová (3. B)
3. místo - Tamara Hámorská (2. A)
2. kategorie:
1. místo - Sára Hešíková (5. B)
2. místo - Radim Průša (4. B)
3. místo - Tereza Malecová (5. A)


Všechny soutěžící obdařili potleskem kromě pořadatelů také kamarádi ze třídy, či družiny. Velkou posilou v publiku byli nejmenší žáci z prvních tříd. S touto zkušeností budou mít někteří z nich možnost prokázat svou dovednost přednést báseň či prózu a uspět v dalších ročnících oblíbené soutěže.
Všem soutěžícím děkujeme a výhercům gratulujeme!                                                  

Mgr. Marie Petříková

Fotogalerie01

Fotogalerie02