AKCE - Ostatní akce

Vánoční pečení
11.3. 2022 Mgr. P. Ellis

Natoč vlastní Fake news

  Co si představíte pod pojmem Fake news? Označení fake news (anglicky falešné zprávy) se obecně používá pro nepravdivé, zkreslené, případně zcela lživé zprávy, které jsou prezentovány jako fakticky správné. Jak s těmito informacemi naložit, kriticky s nimi pracovat a udělat si na ně vlastní názor nám během workshopu „Natoč vlastní Fake news“, jenž ve škole proběhl během posledního lednového týdne, předvedli Zdeněk Sklenář a Václav Flíček z Projektu Budoucnost. Z reakcí dětí bylo patrné, že je jim tato problematika blízká a zajímá je.

  Seminář byl rozdělen na dvě část – teoretickou a praktickou. V teoretické části byly prezentovány ukázky falešných zpráv spolu s „návodem“, jak je můžeme nejčastěji objevit. V praktické části byli žáci rozděleni do několika skupin a sami si zkusili natočit vlastní falešnou zprávu. Najednou se „ateliéry“ tělocvičny hemžily moderátory hlavních zpráv, televizními reportéry a kameramany. Děti nahrávaly vlastní videa, s kterými dále pracovaly, stříhaly je a obohacovaly o speciální zvukové i obrazové efekty.

  Tímto bych ráda poděkovala vedení školy za zprostředkování workshopu, ale hlavně také panu Sklenáři a Flíčkovi za příjemný a zajímavý zážitek. Věříme, že tento projekt otevřel dětem oči a pomohl tomu, aby byly opatrnější v tom, čemu na internetu uvěří. Workshop byl poučný a zábavný zároveň.

Mgr. P. Ellis

Vánoční pečení

Fotogalerie