AKCE - Ostatní akce

1.	cena pro ZŠ Suchdol nad Lužnicí
10.11. 2021 Mgr. Hana Chlapcová

1. cena pro ZŠ Suchdol nad Lužnicí

  V letošním školním roce se naše základní škola opět zúčastnila soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost.

 Je to soutěž, kterou vyhlašuje každoročně Masarykovo demokratické hnutí v Praze. Tradici prací o životě a díle Tomáše Garrigue Masaryka založila na naší škole před více než desítkou let paní učitelka Mgr. Stanislava Tomášková.

  Od té doby byla zaslána do Prahy řada pěkných prací žáků osmého či devátého ročníku. Náměty byly různé - Masaryk a legionáři, Masaryk a demokracie, vzpomínky čerpající ze školní kroniky v Klikově, literární zpracování poezie s názvem Květiny pro Masaryka a mnohé další. Ve velké konkurenci základních a středních škol z celé republiky získala ZŠ v Suchdole nad Lužnicí vždy pěkné ocenění.

 Letošní XIV. ročník soutěže nám přinesl velkou radost.

 Žákyně naší školy Kristýna Dvořáková, dnes studentka Biskupského gymnázia J. N. Neumanna České Budějovice, získala 1. cenu za práci T. G. Masaryk a hudba. Téma bylo Kristýně blízké, hudbu má velmi ráda, hraje od dětství na zobcovou flétnu.

  Ve své práci se rozepsala o lidových písních, které patřily u Tomáše Garrigue Masaryka k oblíbeným, ať už v podání prostých lidí či v podání Jarmily Novotné, vynikající operní pěvkyně první republiky, zmínila též jazz a swing přicházející z Ameriky na gramofonových deskách. Stěžejní byla část práce, která byla věnována paní Charlottě Masarykové. Odborná porota ocenila setkání mladého Tomáše Masaryka a Charlotty v Lipsku v roce 1877 právě prostřednictvím hudby. Jako zajímavost Kristýna Dvořáková uvedla, že v Praze se manželé zúčastnili slavnostní premiéry Smetanova díla Má vlast na Slovanském ostrově na Žofíně 5. listopadu 1882. Paní Charlota byla klavíristka, obdivovala dílo Bedřicha Smetany a hudební nadání předala i svým dětem.

  Poděkování za významné ocenění patří vedení Základní školy Suchdol nad Lužnicí, které jako každý rok podpořilo účast v soutěži a vytvořilo nejlepší podmínky pro zpracování práce.

  Poděkování patří dále všem pedagogům, kteří se podílejí na výborné úrovni vzdělání našich žáků schopných získat nejvyšší ocenění v celorepublikové konkurenci, ať již jsou to učitelé českého jazyka, kteří dávají svým žákům základ pravopisu a příjemného slovního vyjadřování, či učitelé matematiky, která podporuje pracovitost, řád a logiku. Učitelé cizích jazyků a všeobecně vzdělávacích předmětů jako je dějepis, zeměpis a další se podílejí na všeobecném nadhledu a znalostech mladé generace. To vše se za podpory rodiny zúročí v úspěch, který nás všechny těší.

  Milá Kristýno, přejeme Ti mnoho štěstí v dalším studiu!

Mgr. Hana Chlapcová

  I my se připojujeme k velké gratulaci a poděkování, velice si vážíme práce jak paní učitelky Hany Chlapcové, tak Kristýnky!

Za vedení školy: Kateřina Vondrová

 

 

 

1.cena TGM

Fotogalerie