AKCE - Ostatní akce

Burza škol
21.10. 2021 Mgr. Iva Mráčková

Žáci 9. ročníku v Praze

Ve středu 6. 10. 2021 se uskutečnil „Projektový den mimo školu“, v jehož rámci jsme se se žáky 9. roč. vypravili do Prahy. Naším cílem byla dvě místa, která jsou spjata s naší historií a kulturou.

Nejprve naše kroky vedly přes Václavské náměstí k budově Národního divadla. Nemohli jsme tedy minout Národní třídu, kde jsme si připomněli brutální zásah policie vůči demonstrantům 17. listopadu 1989. Zastavili jsme se u pamětní desky, nazvané autory „Ruce“. K tomuto pietnímu místu chodí lidé často pokládat květiny a zapalovat svíčky. Poté se již před námi objevila nejdříve moderní, nová budova Národního divadla a hned za ní majestátní původní Národní divadlo. Nešli jsme však na žádné představení. Měli jsme jedinečnou možnost si budovu prohlédnout, a to doslova „od sklepa až po půdu“. Seznámili jsme se s historií i současností Národního divadla a prohlédli si vnitřní prostory. Viděli jsme základní kameny, jeviště s oponou a nápisem „Národ sobě“, mohli jsme si vyzkoušet, jak se sedí v hledišti nebo v lóžích. Na závěr jsme vystoupali na střechu, kde jsme z venkovní terasy měli historickou Prahu jako na dlani (pod námi řeka Vltava, za ní Petřín, Pražský hrad…). Prohlédli jsme si zblízka sochy trojspřeží tzv. Trigy, udělali pár fotografií a se „Zlatou kapličkou“ se rozloučili.

Dalším cílem naší výpravy bylo Národní muzeum, jehož impozantní starou budovu jsme viděli již z dálky a v níž jsou po rekonstrukci ke spatření opět různé sbírky a výstavy. Tuto část jsme si prohlédli pouze informačně, opět jsme se dostali až do nejvyššího místa – do kupole NM, odkud se nám naskytl nádherný pohled na Václavské náměstí a široké okolí. Hlavní zaměření naší exkurze bylo ale jiné - expozice „Dějiny 20. století“ v nové budově Národního muzea, která je výjimečná jak svým rozsahem, tak i komplexností. Přibližuje na téměř 2000 m2 prostřednictvím bezmála 1000 exponátů dějiny českých zemí od roku 1914. Rozmanitost událostí i osudů lidí předvádí expozice v různých prostředích – ukazuje vývoj náměstí a ulic, proměnu pracovních, obchodních či kulturních prostor i soukromí bytů s dobovým vybavením. Při vstupu jsme prošli „časozdviží“ – jedinečnou audiovizuální technologií, která nás seznámila velmi působivou formou během 6 minut s klíčovými okamžiky 20. století. Dále velkým zpestřením byla herna, kde jsme si mohli vyzkoušet různé hry z našeho dětství nebo dokonce z dob dětství našich rodičů či prarodičů.

Tato akce byla žáky přijata velmi kladně. Mohli poznat místa, o kterých se ve škole učili, na vlastní oči. Seznámili se blíže s některými okamžiky naší historie a obohatili tak své znalosti o konkrétní zkušenost.

Mgr. Iva Mráčková

 

 

Fotogalerie