AKCE - Ostatní akce

Burza škol
21.10. 2021 Mgr. Petra Kopecká

Přírodovědný klokan doskákal i na naši školu

13. říjen 2021 se stal na naší škole pro 8. a 9. ročníky dnem Přírodovědného klokana v kategorii Kadet. Žáci těchto ročníků si v rámci 1 vyučovací hodiny lámali hlavičky nad nelehkými úlohami z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Úloh bylo celkem 24 a žáci mohli volit vždy 1 správnou odpověď z 5 nabízených možností.

Tuto soutěž organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP a patří mezi tradiční vědomostní soutěže, kterých se naše škola účastní.

Nejlepším řešitelem ze všech zúčastněných se stal žák 8.B – Petr Vacek! Peťovi patří velká gratulace! 2. místo obsadil Eduard Dráb z 8.A. I Edovi patří velká gratulace. Na 3. místě se umístily dvě žákyně se stejným počtem bodů – Anežka Hamerníková z 9.A a Klára Blafková z 9.B. Děvčata, gratulujeme!

Naše statistika byla předána organizátorům a budeme zařazeni do celorepublikové statistiky.

Pro představu, jaké otázky byly součástí Přírodovědného klokana, předkládám 2 zajímavé úlohy….zkuste si je….

Úloha č. 1:
Vyber správné tvrzení o šesti evropských městech: Antverpy, Amsterdam, Milán,
Ženeva, Bilbao, Štrasburk.

  1. Všechna jsou součástí EU
  2. Žádné město není hlavním městem státu
  3. Tři z nich leží ve státech, ve kterých je úředním jazykem francouzština
  4. Námořními přístavy jsou 2 města
  5. Všechna leží v členských státech NATO

Úloha č. 2:
Michal střílel na terč. Zasáhl pouze oblasti za 5, 8 a 10 bodů. Oblasti za 8 a 10 bodů Michal zasál stejně často. Celkově nastřílel 99 bodů, přitom 25 % jeho střel terč minulo. Kolikrát Michal na terč vystřelil?
A) 10 krát            B) 12 krát                C) 16 krát            D) 20 krát                E) 24 krát

Mgr. Petra Kopecká