AKCE - Ostatní akce

Burza škol
21.10. 2021 Mgr. Zdenka Zbudilová, kariérový poradce

Burza škol v Třeboni

Konečně jsme zahájili s 9. ročníky praktickou část předmětu Svět práce – volba povolání tím, že jsme ve čtvrtek 7. 10. 2021 navštívili společně akci Burza škol v Třeboni. Tato akce je pravidelně pořádána Jihočeskou hospodářskou komorou a účastní se jí se svými prezentacemi školy téměř z celých jižních Čech. Protože nám loni nepřála situace, v letošním roce si děti mohly v hale Roháč tuto nabídku pečlivě prostudovat. Prezentace různých škol byly doplněny o praktické ukázky prací žáků, naši budoucí studenti poslouchali jejich zástupce a odnášeli si domů letáčky a nabídky oborů a dalších informací, které zde školy poskytují.

Následně jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří na blízké škole – Obchodní akademii, střední odborné škole a středním odborném učilišti v Třeboni. Chlapci si prošli školní učebny a dílny, které souvisejí s častější výukou právě pro chlapeckou část školy. Dívky se zase zaměřily na studium obchodní akademie, seznámily se s prostředím sklářské školy a vyzkoušely si v praxi některé zajímavé techniky malby a broušení skla.

V závěru akce žáci tuto exkurzi sami zhodnotili. Líbilo se jim množství zastoupených škol na burze a zároveň byli překvapeni přístupem a vybavením střední školy. Někteří začínají uvažovat o studiu právě na této škole.

Mgr. Zdenka Zbudilová, kariérový poradce

 

 

Fotogalerie