AKCE - Ostatní akce

Ve Švédsku
7.6. 2021 Mgr. Petra Kopecká

Geopark v areálu školy

V loňském školním roce jsme započali myšlenku založit geopark, který by sloužil k praktickému doplnění teoretických znalostí výuky mineralogie, petrologie a geologie. Geopark jsme mohli vybudovat díky poskytnutým financím zřizovatele školy a také díky vstřícnosti ředitelů kamenolomů a firem, které jsme oslovili. Nejkomplikovanější částí se stal převoz a manipulace s geologickými kousky.

Geopark se stal součástí lesíka v areálu školy, takže je pro výuku dobře dostupný a v odpoledních hodinách ho mohou okukovat i žáci ze školní družiny.

Jednotlivé kusy hornin mají své popisky, aby bylo zřejmé, co to je za horninu, odkud pochází, z jakých minerálů je složena a k čemu se v praxi využívá. Z našich kousků můžeme jmenovat: granulit (bělokámen), krystalický vápenec, biotitickou pararulu, biotitický granodiorit, mrákotínskou žula a číměřskou žulu. Některé kousky jsou opravdu velké a krásné! Součástí geoparku je také stolek s dalšími menšími kousky hornin, některé i vyleštěné do podoby, ve které se používají v praxi.

Tímto bych ráda poděkovala za spolupráci všem účastníkům této nemalé školní akce, ať už vedení školy za skvělou myšlenku, zřizovateli školy za financování a pomoc při manipulaci s „kamínky“, panu školníkovi za celkovou přípravu areálu, p. Lubomíru Sokolíkovi za poskytnutí techniky pro manipulaci s opravdu velkými kusy (poděkování Romanu Cepákovi jako zdatné obsluze techniky), p. Vandasovi z Třeboně za darování několika vyleštěných kousků z jeho kamenictví.

Velký dík patří firmě Kámen a písek, spol. s. r. o., která darovala a dovezla několik kusů hornin, dále firmě Kamenolom Číměř, s. r. o. a zrovna tak firmě Granit Zedníček, s. r. o. Ředitel firmy Kámen a písek, spol. s. r. o. dokonce vyjádřil přání se do našeho geoparku podívat. Toto přání mu rádi splníme.

Doufám, že náš geopark bude sloužit dobré věci tak, jak jsme si to plánovali. Vím, že žáci geologii moc nakloněni nejsou, ale také vím, že i v neživé přírodě lze nalézt spoustu zajímavého, krásného a pro nás lidi hodně využitelného

Jsme pyšní na to, že geopark máme, neboť moc škol v České republice se tímto pochlubit nemůže……

    Mgr. Petra Kopecká

 

 

Fotogalerie