AKCE - Ostatní akce

Mikuláš
24.4. 2020 Mgr. Karel Divoký

Fyzikální pokusy při domácí výuce v 7 třídě

Na distanční výuce jsme s malou přestávkou od loňského října. Při hodinách fyziky to pro nás znamená, že nemůžeme plně využívat pokusů, které bychom zkoušeli ve škole. Žáci 7. třídy si proto zkoušejí fyzikální pokusy doma.

Rovnoramenné váhy

Jedním z prvních pokusů byly například funkční rovnoramenné váhy. Několik dětí si opravdu dalo záležet a váhy jsou i funkční. Do fotogalerie jsem proto vybral ty nejpovedenější.

Během Velikonoc měli všichni za úkol vyzkoušet si vlastnosti vody:

Voda má veliké povrchové napětí, proto se na její hladině udrží kromě vodoměrky i některé předměty, které máme doma. Je to například jehla, kancelářská sponka nebo lehká 50 haléřová mince.


 Jak se děti naučily, voda se skládá z jednotlivých molekul. Tyto molekuly jsou v neustálém pohybu – Brownův pohyb. Protože je rychlost pohybu molekul při každé teplotě jiná, rozhodli jsme se to vyzkoušet. V teplé vodě se molekuly pohybují rychleji, ve studené vodě pomaleji a to jsme si ověřili naším pokusem s čajem. Když žáci zalili čaj horkou vodou, tak rychlé molekuly rozvezly barvivo z pytlíčku čaje po celé skleničce během několika minut. Když testovali čaj ve studené vodě, tak zjistili, že museli čekat několik hodin, aby byl čaj řádně zabarvený.


 Voda má ale i další úžasné vlastnosti, dokáže například velice dobře smáčet různé povrchy a vzlínat i po papírové utěrce. To se nám potvrdilo během vizuálně krásného pokusu s barvivem na vajíčka.


Když uzavřeme vodu do PET lahve a ještě ke všemu necháme v lahvi plavat potápěče, tak si můžeme ověřit Pascalův zákon. Při stlačení uzavřené PET lahve se v kapalině zvedne tlak, který zmáčkne vzduch uvnitř potápěče, tím se zvýší jeho hustota a on se potopí ke dnu. Když tlak uvolníme, vzduch v potápěči se opět roztáhne, potápěč tak zmenší svou hustotu a vyplave na hladinu.

Mgr. Karel Divoký

Potápěč - Jakub Šíma - 7B

Potápěč - Patrik Hanus - 7B

Povrchové napětí vody - Matěj Bušta - 7B


 

Retrohrátky

Fotogalerie