AKCE - Ostatní akce

Den země
23.4. 2021 Mgr. Petra Kopecká

DEN ZEMĚ – VYHODNOCENÍ

  Ráda bych touto cestou vyhodnotila práce žáků naší školy (2.st.), kteří se dobrovolně věnovali Dni Země. Celkem mi přišlo 9 prací s různými tématy a různě zpracované. Všechny práce mne zaujaly, ať už grafickým zpracováním, tak vlastním tématem. Bylo velmi těžké vyhodnotit to „nej“, neboť jsou tu žáci různých věkových skupin s různými technickými možnostmi..

 Všechna vytvořená díla tedy dávám k nahlédnutí na webových stránkách školy, sami posuďte, které video (práce) se vám líbí, které je výstižné a trefné, které se dobře poslouchá a na které se dobře dívá a jakým způsobem vystihuje konkrétní ekologické téma.

 Tímto děkuji všem zúčastněným za jejich čas a zamyšlení se nad dnešní nelehkou dobou. Poděkování a pochvala třídního učitele patří těmto žákům:

 

Adina Přibylová (9.B) MP4
Matěj Bušta (7.B) Prezentace
Tereza Nosálová (6.A) Prezentace
Jan Štěpán (6.A) MP4
Veronika Slancová (6.B) MP4
Jan Šísl (8.A) Obrázek
Ondřej Krč (8.A) MP4
Anežka Pišanová (6.A) MP4
Matyáš Šnokhous (6.A) MP4