AKCE - Ostatní akce

Seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“
24.5. 2024 Mgr. Z. Zbudilová

Seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“

   V pátek 17. 5. 2024 proběhl na naší škole v rámci předmětu Svět práce – volba povolání seminář s názvem „Najděte klíč ke svému potenciálu“. Konal se pro žáky 8. a 9. ročníků. Žáci nevěděli, jak silná osobnost se před ně postavila, dokud pan ing. Marek Pavlík nezačal mluvit a nestrhl je k naprosté pozornosti. V úvodu semináře žáky motivoval tím, že si s ním povídali o štěstí a úspěchu. Z toho se vyklubalo téma, které mělo dětem ukázat, zda si zvolili nebo zvolí správnou životní a pracovní cestu, která je uspokojí, bude je těšit a budou v ní šťastní. Upozornil na to, že by měl člověk rozvíjet talenty, které v sobě má.

Žáci si před přednáškou podle své úvahy vyplnili dotazníky, ze kterých vyplynuly testy osobnosti. Podle výsledků nám poté pan Pavlík vysvětlil, co znamenají, jaký typ osobnosti u koho z dětí převažuje. Tady nabídl dětem i individuální výklad výsledků, na závěr přednášky se věnoval osobně všem zájemcům.

Tento typ semináře byl velmi neobvyklý, žáci se nejen poučili, ale zároveň dobře bavili. Z pana lektora zářila po celou dobu neuvěřitelná energie. Jeho postoj k životu se změnil právě díky poznání, které šíří kolem sebe mezi žáky základních škol, studenty SŠ i VŠ, dospělými a zároveň mezi dalšími zájemci i v cizině. Protože žil zpočátku velmi vytížený a složitý život, prošel si nepříjemnou zkušeností a ta ho zavedla na cestu, kde se cítí být užitečný, spokojený a kde ho práce baví. Vše je na něm vidět. Kéž bychom i my jednou mohli říct, že jsme si dobře vybrali a že jsme spokojení, šťastní a úspěšní.

Do budoucna počítáme s tím, že spolupráce s p. ing. Pavlíkem bude určitě pokračovat formou dalších seminářů.

Z. Zbudilová

Seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“


Pro přehrání videa ve fotogalerii - klik na DOWNLOAD ORIGINAL

Fotogalerie