AKCE - Ostatní akce

Den Země na naší škole
16.5. 2024 Mgr. I. Mráčková, Mgr. M. Vlasák

Cesta za válečnou historií

   Žáci 8. a 9. ročníku se dne 7. 5. 2024 zúčastnili akce, která jim osvětlila dobu pohnutých událostí 2. světové války u nás. Navštívili Památník Lidice a Terezín. Po základních informacích, které získali při hodinách dějepisu, se mohli na vlastní oči přesvědčit, v jakých podmínkách žili lidé v Terezíně a jaké následky měla tzv. heydrichiáda pro obyvatele Lidic

V Lidicích jsme za deštivého počasí absolvovali prohlídku pietního území (bývalý prostor obce Lidice, kostel, památník věnovaný dětským obětem, růžový sad) - to vše s odborným výkladem pana učitele M. Vlasáka. Viděli jsme místo, kde kdysi pulzoval život a které bylo totálně srovnáno se zemí – byl to velmi zvláštní pocit.

Dále jsme navštívili bývalé židovské ghetto Terezín, kde za války byli ve velmi drsných podmínkách shromažďováni Židé. Poté jsme se přesunuli k Malé pevnosti, kde žáky ihned oslovil obrovský hřbitov, v jehož čele se tyčí kříž a symbolická židovská hvězda. Prošli jsme si celou prohlídkovou trasu areálu s odborným výkladem. Pan průvodce nám vyprávěl o této nacistické věznici (bývalé pevnosti), kde byli zavíráni kromě českých obyvatel také cizinci. Nejednalo se o vyhlazovací tábor, přesto i zde byla zavražděna spousta lidí, další tu umírali kvůli nelidskému a tvrdému zacházení, popř. špatným hygienickým podmínkám. Nacisté navíc vytvořili z této pevnosti „průchozí“ vězení, posílali vězně dále do koncentračních táborů, odkud se již většina nevrátila.

Pohled do jednotlivých cel, v nichž jsme si představovali strašné životní podmínky lidí, nás dost vyděsil. Velké ubikace, do nichž dozorci umisťovali nadměrné množství lidí, nehygienické podmínky, často nevyléčitelné nemoci... naopak malé cely bez oken, kde byli zavíráni ti „nejobtížnější“, často političtí vězni. Na závěr jsme zhlédli film, který nám ještě více přiblížil, co vše znamenala pro vězně Malá pevnost a pro židovské obyvatele terezínské ghetto.

A tak si žáci prohloubili znalosti o perzekuci našeho národa v době nacistického režimu za 2. světové války. Dle jejich vlastních slov na ně nejvíce zapůsobila Malá pevnost, kde měli možnost „navštívit místa, kde se to skutečně stalo.“

Mgr. I. Mráčková, Mgr. M. Vlasák

Den Země na naší škole


Fotogalerie