AKCE - Ostatní akce

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?
8.4. 2024 Mgr. Petra Kopecká

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

   Díky obyvatelům se naše Základní škola T.G.Masaryka Suchdol nad Lužnicí může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,25 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 2,82 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 146,61 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 6 krát.

Došlo také k úspoře 1 509,25 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1510 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 144,89 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 6 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 5,00 kg mědi, což stačí pro ražbu 890 1€ mincí, nebo 6,06 kg hliníku, který by stačil na výrobu 404 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového! A nebo k nám do školy……protože my je předáme firmě Elektrowin a ještě za to nasbíráme bodíky a můžeme tak ocenit sběrače!

Všem žákům a rodičům, kteří přispěli ke sběru elektrozařízení a baterií, bych ráda poděkovala. Rodiče a učitelé jsou vzorem pro své děti a tímto chováním jdou zdárným příkladem, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí. Děkuji i svým kolegům, kteří se žáky sbírají za celou třídu jako kolektiv.

Mgr. Petra Kopecká


Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná 26.03.2024 11:19 z informačního systému RECOS pro Základní škola T.G.Masaryka Suchdol nad Lužnicí.

Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?