AKCE - Ostatní akce

LB Minerals, s. r. o.
27.3. 2024 Mgr. Petra Kopecká

LB Minerals, s. r. o. v podání Toma N.

   Žijeme v krajině rybníků a mokřadů a také v krajině pískoven. Většina lidí tuší, že se v našem okolí těží písky, které jsou pleistocenními sedimenty řeky Lužnice. My jsme v rámci mineralogie v 9. ročníku narazili na nerost „živec“ a zaměřili jsme se na jeho význam v naší lokalitě. Možná teprve nyní si někteří z nás uvědomili, jak důležitá je to nerostná surovina pro keramický a sklářský průmysl či pro výrobu elektroporcelánu. Nevyjímaje fakt, že nám tato činnost přináší příležitost zaměstnání. Tomáš se tedy zaměřil na firmu LB Minerals, s. r. o., která se zabývá těžbou živců na lokalitě Halámky.

   My jsme měli výhodu, že Tomáš Neve, žák 9.B, nám mohl poreferovat o těžbě a zpracování místních živců v lokalitě Halámky a zpracovny v Nové Vsi. Sám se o tento minerál zajímal a z vlastní iniciativy vytvořil pro své spolužáky pěknou prezentaci, ve které jsme mohli vidět dobývací prostor na Halámkách s popisem jednotlivých úkonů, které zde probíhají (těžba sacím bagrem, vibrační třídění, optické třídění, odvodnění, doprava lanopásovým dopravníkem, míchání na požadovanou frakci,. …) a následné zpracování ve zpracovně v Nové Vsi. Tomáš ostatním velmi jednoduše a srozumitelně popsal průběh zpracování živců, seznámil nás s procesem naplnění zásobníků, drcení v mlýnici a sušení, třídění, magnetickou separací a expedicí, která probíhá prostřednictvím silokamionů, železničními vozy „raj“ či v podobě balených produktů.

   Tomáš využil v prezentaci fotografie a videa k názornému pochopení situace a také znalosti a postřehy od svého tatínka, který ve firmě pracuje a byl nápomocen Tomovi vše ukázat a vysvětlit, aby nám tyto cenné informace mohl předat. Tímto chci poděkovat p. Neveovi za jeho čas a ochotu.

   Velmi si vážím takových činů, které žáci vykonají sami, dokáží se pro něco nadchnout a ještě to umí předat ostatním. Tomovi děkuji za jeho pěkně komentovanou prezentaci a doufám, že i v dalším studiu bude takto činný a šikovný.

Mgr. Petra Kopecká

LB Minerals, s. r. o.


Fotogalerie