PROJEKTY - Školní projekty

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Czechoslovakia_IV_cs.png
10.12. 2019 Mgr. Iva Mráčková

101 let naší republiky

Koncem listopadu si žáci 9. ročníku připravili pro své mladší spolužáky prezentaci o 101leté historii naší vlasti. Učinili tak v době, kdy se velmi často připomínalo 30. výročí tzv. sametové revoluce a pádu železné opony. Oni se ale zaměřili i na to, co předcházelo těmto událostem.
Rozdělili se do 8 skupinek, vybrali si určité období od vzniku Československa až po současnost. Zpracovali dané téma výtvarně, vybrali dobové fotografie či plakáty a vytvořili informační panely. Zároveň vyhledali vhodné informace, které pak použili ve svých doprovodných komentářích. Pro dokreslení určité historické etapy zjistili, co se v které době nosilo, jaká byla móda, a vystoupili v dobových kostýmech.
Představili tak z různých úhlů pohledu 8 historických období: První republiku, dobu předválečnou a válečnou, kdy vznikl Protektorát Čechy a Morava, cestu k převzetí moci komunisty v únoru 1948, 50. léta s nechvalně známými politickými procesy, Pražské jaro a vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, období normalizace, snahu některých odvážných lidí o změnu vedoucí ke vzniku Charty 77, následné demonstrace a konečně rok 1989, který přinesl do naší země demokracii.
Prezentace proběhla za doprovodu obrazových a především hudebních ukázek, počínaje těmi prvorepublikovými přes písně sovětské (Kaťuša, Kalinka…), budovatelské (Zítra se bude tančit všude, Internacionála…) až po Karla Kryla a jeho „Bratříčka“ a na závěr Martu Kubišovou s její Modlitbou pro Martu.
Žáci 5.-8. tříd se tak měli možnost stručně seznámit s historickými mezníky, které se výrazně podílely na osudech našich předků i nás samotných. V závěru se jistě všichni ztotožnili s přáním, aby ta „stojednička“ byla dalece překonána a aby se dařilo naší republice i všem jejím občanům už jen lépe a lépe.


Mgr. Iva Mráčková

Retrohrátky

Fotogalerie