AKCE - Ostatní akce

Karneval
21.2. 2024 učitelé 1.stupně

Karneval

   Dne 31. 1. 2024 se uskutečnil karneval, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně. Za doprovodu hudby si všichni mohli zatancovat a prohlédnout ostatní masky. Stejně jako v minulých letech neměla porota lehký úkol. Musela vybrat tři nejlepší masky z ročníku. Vítězové obdrželi malou odměnu a všichni zúčastnění dostali bonbon.

Karneval si všichni užili. Poté se všichni rozešli do svých tříd, kde jim třídní učitelé předali výpis vysvědčení.

učitelé 1.stupně

Karneval


Fotogalerie