AKCE - Ostatní akce

Mladý chemik
9.2. 2024 Mgr. Petra Kopecká

Jak to dopadlo s Mladým chemikem?

   23.1.2024 se 3 žákyně z 9.r. zúčastnily regionálního kola chemické soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik (1. kolo = školní, 2. kolo = krajské, 3. kolo = regionální).V regionálním kole soutěžilo již jen 30 nejlepších žáků a z těchto vyšli 4 nejlepší, jež postupují do kola celostátního v Pardubicích. Toto kolo proběhlo na SŠO v Českých Budějovicích, stejně jako kolo krajské.

Děvčata v tomto kole procházela praktickou činností v chemické laboratoři a ze zjištěných hodnot dále prováděla různé výpočty, řešila chemické rovnice a zapisovala chem. vzorce. Jelikož toto kolo bylo zaměřeno na „vodu“, objevily se i teoretické otázky k vodě

Z našich žákyň se nejlépe umístila Karina Cherepania z 9.B, obsadila 10. místo! Patří jí velká gratulace! Veronika Slancová z 9.B obsadila 26. místo a Lucie Kopecká z 9.A se umístila na 27. místě. I těmto účastnicím gratuluji a všem děkuji za velmi pěknou reprezentaci naší ZŠ. Všem dívkám byly uděleny pochvaly třídního učitele.

Příští rok proběhne další ročník………….již nyní přemýšlím, s kým se vydám opět na Mladého chemika…..

Kdo by si chtěl více přečíst o této atraktivní soutěži, přikládám odkaz na webové stránky.

www.mladychemikcr.cz

www.mladychemik.cz

Mgr. P. Kopecká

Mladý chemik


Fotogalerie