AKCE - Ostatní akce

Kondiční cvičení
24.1. 2024 učitelé z 1. st.

Turnaj ve vybíjené

   Ve středu 17. 1. 2024 se v tělocvičně uskutečnil turnaj smíšených družstev žáků 3. – 5. ročníků.

Žáci si aktivně s kamarády utvořili týmy. Každá skupina si zvolila svůj název a kapitána. Po vylosování zahájili první hru Špagety a Krtci. Ve druhém souboji se utkali Vlčáci a Bramboráci. Vítězové těchto soubojů, Krtci a Bramboráci, se za hlasitého povzbuzování snažili získat prvenství v turnaji. Vítězný tým Krtků v závěru předvedl svůj pokřik a při nástupu byl každý člen odměněn diplomem a sladkostí.

Gratulujeme.

Učitelé z 1. st.

Turnaj ve vybíjené


Fotogalerie