AKCE - Ostatní akce

Dějepisná olympiáda
20.12. 2023 Mgr. Iva Mračková

Dějepisná olympiáda

   Poslední listopadový den se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 8 žáků (všichni z 9. roč.). Tematické zaměření letošního ročníku znělo: “Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”

Všem řešitelům děkujeme za účast a blahopřejeme 3 nejúspěšnějším:

1. Veronika Slancová (postupuje do okresního kola)

2. Matyáš Šnokhous

3. Klára Urbanová

Mgr. Iva Mračková

Dějepisná olympiáda