AKCE - Ostatní akce

Přírodovědný klokan
2.11. 2023 Mgr. P. Kopecká

Kdo by neznal Přírodovědného klokana…..

   Po roce tu opět máme přírodovědně zaměřenou soutěž, která se stala naší každoroční klasikou. V soutěži se žáci poprali s otázkami z přírodopisu, matematiky, fyziky, chemie a zeměpisu. Organizátorem této soutěže je Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci v kooperaci s PF UP v Olomouci.

Soutěže se letos zúčastnily 9. ročníky v kategorii „kadet“. 3 nejlepšími žáky se stali tito:

1. místo = Martin Šuba (9.B) 72 bodů/ 120 bodů

2. místo = Petr Kleveta (9.A) 71 bodů / 120 bodů

3. místo = Veronika Slancová (9.B) 70 bodů / 120 bodů

Všem umístěným gratulujeme a Martinovi Š. byla udělena pochvala třídního učitele.

Výsledky byly odeslány organizátorům a teď už nezbývá, než čekat na umístění v rámci celého Jihočeského kraje.

Pokud máte zájem zkusit si nějakou úlohu, máte možnost….


Př: Kos tahající žížalu z hlíny ji přetrhne právě silou 3 N. Budou-li se o žížalu přetahovat dva kosové, přetrhne se, pokud bude každý z nich tahat silou nejméně:

A – 1 N          B – 1,5 N          C – 2,0 N                  D 3,0 N                  E 4,0 N

Př: Skupina kamarádů plánuje výlet do Berlína. Jestliže by každý z nich přispěl 14 eury na očekávané cestovní výdaje, chyběly by jim 4 eura. Pokud by ale každý z nich přispěl 16 eury, měli by o 6 eur více, než potřebují. Jak velkou částkou by měl každý kamarád přispět, aby nasbírali přesně tolik peněz, kolik je na výlet potřeba?

A – 14,4 eura         B – 14,6 eur         C – 14,8 eur                  D – 15 eur                  E – 15,2 eur

Př: Které spojení je správné?
A: Západní Austrálie – Canberra
B: Střední Amerika – Bermudy
C: moucha tse – tse – malárie
D: tropické lesy – baoba
E: Valoni - Belgie

Mgr. P. Kopecká

Přírodovědný klokan