AKCE - Ostatní akce

Výlet
26.9. 2023 Mgr. Petra Kopecká

Odměny pro pilné sběrače baterií a drobného elektra

   Po prázdninách přišel čas na odměny, které patří pilným sběračům vybitých baterií a vyřazeného drobného elektra z jejich domácností. V minulém školním roce 2022/2023 se největšími sběrači stali žáci ze 6.A, v minulém roce 5.A pod vedením p. uč. Maxy, kteří za školní rok nasbírali neuvěřitelných 58 kg baterií a 17 kg drobného elektra.

Loňské druhé ročníky, letošní třeťáci, se také velmi činili ve sběru elektra a obě třídy byly taktéž oceněny. Tímto děkuji i jejich bývalým třídním učitelkám, p. uč. Hešíkové a p. uč. Kolářové, za vedení třídy k třídění elektroodpadu a tím podporu recyklace.

Myslím, že žáci byli spokojeni se sladkými odměnami a doufám, že i letos se najdou ti, kteří neodhodí vybité baterie a vysloužilý elektroodpad do koše….. A jen připomínám, že i letos pokračujeme v programu Recyklohraní, protože to má smysl.

Mgr. Petra Kopecká

Výlet


Fotogalerie