AKCE - Naše úspěchy

masaryk
29.11. 2019 Mgr. Hana Chlapcová

OCENĚNÍ V PRAZE

       V pátek 22. listopadu 2019 se v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy uskutečnilo slavnostní vyhodnocení výsledků XII. ročníku soutěže TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. Soutěž pořádá každoročně Masarykovo demokratické hnutí.
      ZŠ T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí je pravidelným účastníkem soutěže a práce jejích žáků bývají velmi příznivě hodnoceny. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
    Žákyně loňské 9. A Radka Tesařová a Kateřina Šebestová, dnes studentky střední školy, získaly Mimořádnou cenu za kreativní dílo s názvem Květiny pro T. G. Masaryka.
    Několikastránkovou práci dívky věnovaly osobitému rozboru básní připomínajících významné životní etapy filozofa a státníka, který stál u zrodu našeho státu. Úryvky básní byly doplněny ilustracemi zpracovanými grafickým programem. Netradiční přístup zpracování života a díla našeho prvního prezidenta porota soutěže ocenila.
   Děkujeme Radce Tesařové a Kateřině Šebestové za vynikající reprezentaci naší školy.


Mgr. Hana Chlapcová

 

masaryk

Fotogalerie