AKCE - Ostatní akce

Beseda pana F. Korbela
30.5. 2023 Mgr. Iva Mráčková

Beseda pana F. Korbela se žáky

   Mezi žáky 9. roč. zavítal pan Ferdinand Korbel, aby je seznámil s dobou, do které se narodil a ve které vyrůstal. Vyprávěl jim o osudech své rodiny po skončení 2. světové války, kdy byl popraven jeho otec spolu s dalšími 14 občany z Tuště, o vyhnání do Rakouska, o návratu zpět do vlasti, o životě v době totality, i po sametové revoluci.

   Žáci již předem věděli o filmu “Krajina ve stínu”, který byl natočen na motivy událostí v Tušti a pan Korbel jim vysvětlil, jak k jeho vzniku došlo a jak se na něm podílel. Zajímavá byla i historie vzniku kamenného pomníku na konci Tuště. Besedy se zúčastnila také naše bývalá žákyně M. Spurná, která v rámci svého studia vytvořila práci na základě rozhovorů s p. Korbelem. Zájemci si po skončení besedy mohli ještě prohlédnout dobové fotografie a knihu Jána Mlynárika “Poprava v Tušti”.

   Beseda to byla velmi zajímavá a my moc děkujeme panu Korbelovi, že mezi nás zavítal a žáky seznámil s kouskem historie, který se odehrával přímo v našem městě a jeho blízkém okolí.

Mgr. Iva Mráčková

Beseda pana F. Korbela

Fotogalerie