AKCE - Ostatní akce

Neviditelná výstava
4.5. 2023 Mgr. P. Kopecká

Projektové vyučování ke Dni Země

   Jako tradiční akce se na naší škole koná projektové vyučování ke Dni Země. Dni Země patří 22. duben, my jsme se tomuto datu snažili co nejvíce přiblížit (19.4. – 21.4.) a trochu nám to letos zkomplikovalo počasí. Tento významný den patřící oslavám naší planety Země jsme využili k Přírodovědné stezce kolem řeky Lužnice. Žáci 2.st. vytvářeli krátké a věku odpovídající otázky (19.4.) z oblasti prvouky, přírodovědy a vlastivědy pro žáky 1.st.

   Úkol zněl jasně, otázky musí být jasné, podložené obrázky, přírodninami a dalšími pomůckami, které si buď sami vytvářeli či byly zapůjčené z kabinetů.

   1.st. se mezitím ve čtvrtek (20.4.) věnoval jednotlivým ekosystémům (louka, les, rybník, park, vesnice ….). Žáci se svými TU zpracovávali zajímavá díla o ekosystémech z hlediska jejich živočišných obyvatel a rostlin. Jejich díla jsou vystavena ve foyer naší školy, aby se i ostatní mohli „mrknout“……

   Pátek 21.4. se konečně protrhaly mraky a Přírodovědná stezka proběhla za slunečného počasí. Žáčci z 1.st. chodili po skupinkách a museli projít celkem 37 stanovišť. Stezka začínala pod parkovištěm firmy Eaton, kopírovala řeku Lužnici i přes chatový tábor, pokračovala kolem hřbitova a našimi „Zatory“, končila u bývalého elektra naproti Penzionu u Vondráků (1,9 km).

   Na žáčcích jsem na startu viděla velké nadšení a očekávání, co je cestou čeká a zda otázky zvládnou………………………Dle vyplněných pracovních listů a zpětných vazeb od žáčků mám pocit, že se s otázkami velmi dobře poprali a zopakovali si své znalosti zajímavou formou.

   Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

P. Kopecká

Neviditelná výstava

Fotogalerie