AKCE - Ostatní akce

Devítka za katedrou
18.4. 2023

Devítka za katedrou

   V pátek 24.3.2023 jsme my – učitelé přenechali našim deváťákům své řemeslo. Každý deváťák si zasedl za katedru a musel se vžít do funkce učitele různých předmětů, někdo učil na 1.st., někdo jen na 2.st., někdo si vyzkoušel obě dvě varianty. Každopádně to pro všechny z nich byla velká zkušenost! Jejich názory předáváme i vám….. PS: Tento projekt se váže k významnému datu – Dni učitelů (28.3.), je to den, kdy se narodil učitel národa Jan Amos Komenský (r.1592).


   V pátek jsme dostali možnost vyzkoušet si být celý den v roli učitelů. Od svých dospělých kolegů jsme dostali v průběhu týdne materiály, které jsme měli probrat s žáky a rozdělili jsme si i dozory na chodbách. Práce v jednotlivých třídách byla odlišná, protože nějaké třídy spolupracovaly více a nějaké naopak méně. Hlavní je, že jsme to všichni ve zdraví přežili! Po této zkušenosti vím, že ze mne asi učitel nebude a hrozně oceňuji, co pro nás naši učitelé dělají. A i když to s námi nemají někdy lehké, tak na nás pořád mají nervy.

N. Němcová, 9.A

   Učení mladších ročníků mi přišlo jako fajn zkušenost. Vyzkoušeli jsme si, jak se učitelé musí připravovat do hodin nebo jak musí zvládat učit ve třídě, kde žáci ruší a nedávají pozor. Spousta z nás si také vyzkoušela, zda umí v dané situaci improvizovat. Myslím, že projekt „Devítka za katedrou“ se líbil jak nám, tak i mladším ročníkům, zejména těm na 1. st.

A. Joklová, 9.A

   Bylo to náročné. Hlavně příprava a mluvení před tolika osobami. Nakonec jsem si to užil a všechno proběhlo podle plánu.

Z. Reietmeier, 9.A

   Učení mne bavilo, ale každý den bych si to asi neužíval. Žáci pracovali a byli šikovní. Vyzkoušeli jsme si masáž srdce nebo krvácení z nosu. Nejvíce mne bavil přírodopis v 8.A a trávicí soustava.

J. Řezáč, 9.A

   Mně se ten den líbil, aspoň jsem si mohla vyzkoušet roli učitele, protože s největší pravděpodobností takovou šanci mít v životě už nebudu mít. V prvních ročnících mě velice překvapilo, jak byly děti hodné a krásně se s nimi pracovalo.

D. Magerová, 9.A

   První polovina byla stresující, ale pak jsme si pomalu zvykli. A musím říct, že příprava je zde opravdu důležitá. Obecně tento nápad hodnotím pozitivně.

D. Hrbek, 9.A

   Prvně jsem měl 2.B na geometrii, dětem se chtělo pracovat, až na jednoho žáka. Potom jsme měli 3.A, od těch jsem byl překvapen, že angličtinu umí. Potom jsme učili v 7.A, to bylo hodně složité, děti se předváděly a podobně. Pak jsme měli 3.A na HV, tam jsme zvolili variantu tance a zpěvu.

M. Kalát, 9.A

   Upřímně, připravit se na tento projekt nebylo nic lehkého. Ale vyplatilo se to. Ze začátku to byl trochu stres, po první hodině jsem se ale oklepal a líbil se mi každý moment. Bylo těžké mít před žáky 2. stupně respekt, ale jinak bych si to chtěl zopakovat ještě jednou.

M. Pudil, 9.B

   Před tím, než jsme začali učit jsme měli celkem trému, jak by mohla ta hodina vypadat. Neučili jsme všechny třídy, ale ty co jsme učili byly skvělí v druhé třídě si nás hned oblíbily a pracovali krásně. V první třídě z nás měli trochu strach, ale u nich jsme tu hodinu pojali formou hry. Potom jsme měli hodně dalších tříd. Vždy po hodině jsme jim dali sladkou odměnu. Myslím, že můžu za většinu říci, že jsme si ten pátek hodně užili. Dozory na chodbách a v jídelně nás nebavily, protože tam byly stejně učitelé, kteří to hlídali. Bylo to alespoň odreagování od učení na přijímačky.

S. Kropíková, 9.B

   Na všechny hodiny jsme byli připraveni a většinou to děti bavilo, dávali pozor a nezlobily. Nejlepší byla výchova ke zdraví, kdy děti byly aktivní a určitě si z té hodiny něco odnesly. Den jsem si užil a jsem spokojený.

O. Škurek, 9.B

   Celý den byl úplně skvělý. Jako svého parťáka jsem měl Matěje Buštu, se kterým jsme prošli 4 různé třídy a celkově jsme učili 5 hodin. První hodinu jsme učili ve 4.B, která byla velmi šikovná a celou látku perfektně pochopili. Druhou hodinu jsme byli v 8.B, ve které jsme s chutí mohli rozdat tři jedničky. Následně nás čekala třetí a čtvrtá hodina ve 2.B, ve které jsme si to s Matějem vážně užili. Poslední hodinu jsme prožili v 6.B, se kterou jsme si odmakali tvrdou práci na zahrádce skrz pracovní činnosti. Za mě to byl suprový den a klidně bych si to někdy zopakoval.

J. Šíma, 9.B

   Učení bylo dost veliký stres. Stoupnout si před cizí třídu a začít učit bylo pro mě dost náročné. První naše hodina s 5.B byla dobrá na oklepání stresu ze sebe. Hodiny, které následovaly byly lepší a lepší. Méně stresu a více zábavy. Ovšem někteří žáci z nás neměli respekt, konkrétně někteří žáci ze 7.B. Pro mě to bylo něco nového, ale dělat toto povolání určitě nechci.

O. Pšenička, 9.B

Devítka za katedrou

Fotogalerie