AKCE - Ostatní akce

Unie
22.2. 2023 Mgr. Kopecká, Mgr. Mráčková

O Evropské unii….

   17.2.2023 přijela na naši školu Bc. Zuzana Trubelová z Eurocentra České Budějovice, aby žáky obeznámila s charakteristikou mezinárodní organizace EU a jejími hlavními institucemi. Přednáška byla určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Žákům byly objasněny pojmy Eurozóna, Schengenský prostor, Euroměna, Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, předsednictví, atd.

   Přednášející s žáky diskutovala o významu a důležitosti zapojení ČR v EU a možnostech jejího rozšíření v budoucnosti. Žáci mohli vyjádřit svůj názor ohledně členství ČR v EU.

Mgr. Kopecká, Mgr. Mráčková

Unie

Fotogalerie