AKCE - Ostatní akce

Prevence
21.2. 2023 Mgr. P. Ellis

Preventivní programy

   Předposlední lednový týden se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili přednášky „Tak TO nechceš“, kterou vedla lektorka Mgr. Štěpková ze společnosti MP Education. Tématem přednášky byla pohlavní zralost. Konkrétně:

 • pohlavní zralost – co to znamená
 • rozdílnost ženské/mužské sexuality
 • sex. obtěžování, sex. zneužití, prevence
 • znásilnění, jeho příčiny a co dělat v případě, že proběhne
 • bezpečné rande
 • pornografie – realita/fikce/závislost
 • příčiny a důsledky předčasného těhotenství a popř. porodu
 • kde hledat pomoc v případě potřeby


   „Na světě nejsi sám“ je název preventivního programu, kterého se zúčastnili žáci 3. ročníků. Témata této přednášky se týkala:

 • rozvoje zdravého sebevědomí
 • zvládání negativních emocí (hněv, závist, šikana, agresivita, extrémismus)
 • akceptace kulturní rozmanitosti
 • rozvoje zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí


   Pro žáky 4. ročníků si lektorka připravila přednášku „Z housenky motýlem“, jejímž obsahem bylo období přechodu z dětství do dospívání – fyzické a psychické změny, například:

 • zdravý růst, správná strava, vznik a vývoj lidského jedince
 • změny tělesné, hygiena, naše intimita, zvyšování bezpečnosti dětí
 • změna vztahů k okolí – co je slušnost, vulgárnost
 • samostatnost a zodpovědnost


  Žáci 5. ročníků se věnovali tématu „Vymyšlená krása“, zaměřenému na poruchy příjmu potravy. Náplň přednášky:

 • mentální anorexie, bulimie
 • výživová doporučení
 • co je zdravá strava a proč se stravovat zdravě
 • přirozenost změny těla s nástupem puberty
 • vše, co je na internetu, nemusí být pravda (úpravy fotografií)

Mgr. P. Ellis