AKCE - Ostatní akce

Plazi
4.1. 2023 Mgr. Hana Chlapcová

Vzpomínka ještě vánoční aneb na ZŠ se opět zpívalo a hrálo

    Kolemjdoucí náhodný pozorovatel by mohl říci, že v pátek ráno 16. prosince 2022 to na základní škole hučelo jako v úle. Vrcholily přípravy na tradiční setkání u vánočního stromečku. Není přestávka jako přestávka a ta dvouletá byla opravdu dlouhá….na společné prožití vánoční atmosféry jsme se připravovali od začátku prosince a opravdu se těšili.

   Pan Záviš pomohl připravit klavír, paní Kamenická podala v pravou chvíli pomocnou ruku při hledání not, na stole byly připraveny Orffovy nástroje a kytary.

    U stolků v jídelně základní školy se vytvořily hloučky jednotlivých tříd. Naše vánoční setkání moderovali Aneta Joklová a Adam Vosika. V krátkém úvodním slovu přivítali zástupce našeho města s panem starostou, žáky, pedagogy a všechny, kteří se podílejí na dobrém chodu školy.

   Žáci 5. B potěšili vánoční písničkou a sólovým vystoupením, Šimon Šebesta zahrál na akordeon, Jakub Spurný na baskřídlovku, Martina Soudková doprovodila na klavír Julii Bendovou, která zahrála na zobcovou flétnu. S chutí recitovali Radim Průša, Robin Šimečka a šťastné Vánoce popřál zvesela Samuel Kollmann.

   Tak jak přicházely se svým vystoupením jednotlivé třídy, přinášeli vánoční přání starší žáci, hráli, zpívali, recitovali, připomněli biblický příběh o narození Ježíška v Betlémě za dávným časů římského císaře Augusta….

   Velká pochvala patří žákům z Ukrajiny, kteří společně s námi prožívali české Vánoce a aktivně se zúčastnili celého programu.

   Hudbou oživili sváteční atmosféru Jaromír Spurný na violoncello a Adéla Skokanová na saxofon, báseň Tichá noc zarecitovala Kristýna Šreinová.

   Krásné Vánoce a šťastný nový rok popřála všem paní ředitelka Kateřina Vondrová a poté se strhl obrovský jásot – poděkování za delší vánoční prázdniny, které se hodí vždy a všem, byly zasloužené….

   Aby v každém úle byl ten správný a smysluplný hukot, musí všichni, každý za sebe a ku prospěchu všech, podle svých schopností a možností poctivě a s nadšením přispět, abychom se mohli společně těšit a radovat. Na vánočním setkání se podíleli všichni, a to bylo právě to vzácné a hezké. Všichni jsme si odnášeli sváteční náladu do svých domovů.

   Věřím, že nám bude dlouho v mysli znít vánoční písnička ve velmi milém podání žáků 9. B, jako předsevzetí i jako poselství ….

      „ A od těch časů do Vánoc
patří ta dlouhá tichá noc,
lidé to lepší potají
v sobě i v druhých hledají….“

Dobrý rok 2023 přejí všichni ze základní školy v Suchdole nad Lužnicí.

Mgr. Hana Chlapcová

Plazi

Fotogalerie